Úprava hlasitosti v počítači

Väčšina reproduktorov má ovládač hlasitosti, no celkovú hlasitosť môžete ovládať aj v počítači pomocou systému Windows.

Pozrite si toto video a naučte sa upraviť úroveň hlasitosti počítača (1:04)
Najrýchlejší spôsob zmeny hlasitosti reproduktorov počítača je kliknúť na tlačidlo ReproduktoryObrázok tlačidla Reproduktory v oblasti oznámení na paneli úloh a potom posunúť jazdec smerom nahor alebo nadol, čím zvýšite alebo znížite hlasitosť reproduktorov.

Ak chcete samostatne ovládať hlasitosť reproduktorov a iných zvukových zariadení alebo programov pomocou zmiešavača hlasitosti, otvorte položku Hlasitosť reproduktora a kliknite na možnosť Zmiešavač.

Ak na paneli úloh nevidíte tlačidlo Reproduktory, v systéme Windows sa nezistili žiadne pripojené reproduktory. Ak nepočujete žiadny zvuk, pozrite tému Tipy na riešenie bežných problémov so zvukom.

Obrázok zmiešavača hlasitosti
Zmiešavač hlasitosti umožňuje samostatne ovládať hlasitosť reproduktorov a iných zvukových zariadení alebo programov.

Tip

  • Ak chcete stlmiť hlasitosť, kliknite na tlačidlo StlmiťObrázok tlačidla Stlmiť .