Povolenie pripojenia inej osoby k vášmu počítaču pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Ak chcete vy alebo vami vybratá osoba získať prístup k počítaču zo vzdialeného počítača, musíte povoliť vzdialené pripojenia.

Pozrite si toto video a naučte sa niekomu povoliť pripojenie k vášmu počítaču pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy. (1:25)

Povolenie pripojenia inej osoby k vášmu počítaču pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Nastavenia vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V časti Vzdialená pracovná plocha vyberte jednu z možností povolenia pripojení. Ďalšie informácie o týchto možnostiach sa nachádzajú v téme Aké typy pripojenia vzdialenej pracovnej plochy povoliť?

  Obrázok dialógového okna Systém – vlastnosti
  Dialógové okno Vlastnosti systému
 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať používateľov.

 5. V dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy kliknite na príkaz Pridať.

 6. V dialógovom okne Výber používateľov alebo skupín vykonajte jeden alebo viaceré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete určiť miesto vyhľadávania, kliknite na položku Umiestnenie.

  • Ak chcete určiť typy objektov (mená používateľov), ktoré chcete hľadať, kliknite na položku Typy objektov.

  • V časti Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať napíšte meno používateľa, ktorého chcete hľadať a potom kliknite na tlačidlo Skontrolovať mená. Ak sa meno používateľa nenájde, kliknutím na položku Rozšírené spustite rozšírené vyhľadávanie.

 7. Keď nájdete správne meno, kliknite na tlačidlo OK.

  Meno sa zobrazí v zozname používateľov v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a potom opäť kliknite na tlačidlo OK.