Usporiadanie okien vedľa seba na pracovnej ploche pomocou funkcie prichytenia

Funkciu prichytenia môžete použiť na usporiadanie okien vedľa seba, čo môže byť veľmi užitočné pri porovnávaní dvoch dokumentov alebo pri presúvaní súborov z jedného miesta na druhé.

(Prichytenie nemusí fungovať v niektorých programoch, ktoré majú vlastné správanie okien.)

Pozrite si toto video a zistite ako usporiadať okná na pracovnej ploche jedno vedľa druhého pomocou funkcie Prichytiť. (1:10)

Usporiadanie okien vedľa seba

  1. Presuňte myšou záhlavie okna k ľavému alebo pravému okraju obrazovky, kým sa nezobrazí obrys roztiahnutého okna.

  2. Pustením tlačidla myši roztiahnite okno.

  3. Opakujte kroky 1 a 2 s druhým oknom, ktoré chcete usporiadať vedľa prvého okna.

Ak chcete okno zobraziť v pôvodnej veľkosti, presuňte záhlavie okna myšou smerom od horného okraja pracovnej plochy a potom pustite tlačidlo myši.

Tip

  • Ak chcete prichytiť aktívne okno k okraju pracovnej plochy pomocou klávesnice, stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a šípku doľava alebo kláves s logom systému‌ WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a šípku doprava.