Automatické získavanie odporúčaných ovládačov a aktualizácií pre hardvér

Systém Windows môžete nastaviť tak, aby automaticky preberal odporúčané ovládače a podrobné informácie o hardvéri a zariadeniach. Vďaka tomu si môžete byť istí, že hardvér a zariadenia fungujú správne.

Pozrite si toto video a naučte sa automaticky získať ovládače a aktualizácie hardvéru. (1:13)

Ovládače a informácie

Systém Windows môže vyhľadávať a preberať dva druhy aktualizácií pre zariadenia pripojené k počítaču:

 • Ovládače

  Ovládač je softvér, ktorý umožňuje komunikáciu počítača s hardvérovými zariadeniami. Bez ovládačov nebudú zariadenia pripojené k počítaču, napríklad myš alebo externý pevný disk, pracovať správne. Systém Windows môže automaticky zisťovať dostupnosť ovládačov pre nové zariadenia pripojené k počítaču.

  Pre hardvér, ktorý ste k počítaču pripojili v minulosti, môžu byť neskôr dostupné aktualizované ovládače, ktoré sa však neinštalujú automaticky. Ak chcete nainštalovať tieto voliteľné aktualizácie, v ovládacom paneli kliknite na položku Windows Update, skontrolujte dostupnosť aktualizácií a potom zobrazte a nainštalujte aktualizácie ovládačov dostupné pre váš počítač.

 • Informácie

  Systém Windows môže preberať ikony s vysokým rozlíšením pre mnohé hardvérové zariadenia, ktoré pripojíte k počítaču, spolu s podrobnými informáciami o daných zariadeniach, ako je napríklad názov, výrobca a číslo modelu produktu a dokonca podrobné informácie o možnostiach synchronizácie zariadenia. Na základe týchto podrobností môžete ľahšie rozlíšiť podobné zariadenia pripojené k počítaču, ako sú napríklad rôzne mobilné telefóny.

  Obrázok priečinka Zariadenia a tlačiarne v okne Ovládací panel
  Ovládací panel Zariadenia a tlačiarne poskytuje okamžitý prehľad zariadení pripojených k počítaču.
Zobraziť všetko

Nastavenie systému Windows na automatické preberanie odporúčaných ovládačov a ikon

Pomocou služby Windows Update môžete kedykoľvek skontrolovať dostupnosť nových ovládačov a ikon pre váš hardvér, a to najmä v prípade, ak ste nedávno nainštalovali nové zariadenie. Ak chcete, aby služba Windows Update automaticky zisťovala dostupnosť najnovších ovládačov a ikon, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov počítača a potom kliknite na položku Nastavenie inštalácie zariadenia.

 3. Kliknite na položku Áno, vykonať automaticky (odporúča sa) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ak je položka Áno už vybratá, kliknutím na tlačidlo Zrušiť zatvorte dialógové okno.

Obrázok obrazovky Nastavenie inštalácie zariadenia
Ak systém Windows nastavíte na automatické preberanie ovládačov a informácií o zariadeniach, váš hardvér bude s väčšou pravdepodobnosťou pracovať správne.

Zapnutie a konfigurácia služby Windows Update

Ak chcete preberať všetky dôležité a odporúčané aktualizácie pre váš počítač a zariadenia, uistite sa, že služba Windows Update je zapnutá a správne nakonfigurovaná. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie.

Obrázok možností automatickej inštalácie lokality Windows Update
Windows Update umožňuje určiť, ktoré aktualizácie sa majú automaticky preberať a inštalovať.

Inštalácia ovládačov a ďalších voliteľných aktualizácií zo služby Windows Update

Aj v prípade, ak je služba Windows Update nastavená na automatické preberanie a inštaláciu všetkých dôležitých a odporúčaných aktualizácií, nemusíte mať pre svoje zariadenia k dispozícii všetky aktualizované ovládače. Napríklad voliteľné aktualizácie môžu zahŕňať aktualizované ovládače, ktoré boli sprístupnené pre hardvér a zariadenia, ktoré ste už nainštalovali. Systém Windows automaticky nepreberá ani neinštaluje voliteľné aktualizácie, no na ich dostupnosť upozorňuje používateľa.

Ak chcete mať pre svoje zariadenia k dispozícii všetky aktualizácie, pravidelne pomocou služby Windows Update zisťujte dostupnosť všetkých aktualizácií vrátane voliteľných. V zozname aktualizácií, ktoré služba Windows Update našla pre váš počítač, si môžete prezrieť dostupné aktualizácie a potom ich vybrať. Postup je nasledovný:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 3. Ak sú k dispozícii aktualizácie, kliknutím na prepojenie v políčku pod textom Windows Update zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých aktualizáciách. Každý typ aktualizácie môže zahŕňať ovládače.

 4. Na stránke Vyberte aktualizácie na inštalovanie vyhľadajte aktualizácie pre svoje hardvérové zariadenia, začiarknite políčka ovládačov, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK. K dispozícii nemusia byť žiadne aktualizácie ovládačov.

 5. Na stránke Windows Update kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Poznámky

  • Služba Windows Update zobrazuje informáciu o tom, či je aktualizácia dôležitá, odporúčaná alebo voliteľná. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows.

  • Niektoré aktualizácie vyžadujú reštartovanie počítača.

  • Služba Windows Update vám oznámi, či sa aktualizácie úspešne nainštalovali.

Ak systém Windows nemôže nájsť ovládač zariadenia

Najlepšie je, ak systém Windows necháte inštalovať ovládače automaticky. V niektorých prípadoch sa však systému Windows nemusí podariť nájsť ovládač zariadenia. Ak sa to stane, môžete vyhľadať ovládač alebo aktualizáciu pre zariadenie na webovej lokalite výrobcu alebo sa môžete pokúsiť nainštalovať softvér, ktorý bol dodaný so zariadením. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako postupovať, ak zariadenie nie je správne nainštalované.

Ak systém Windows nemôže nájsť informácie o zariadení v nástroji Device Stage

Device Stage je nová funkcia v tejto verzii systému Windows, ktorá zobrazuje podrobné informácie o zariadení a úlohy, ktoré možno s daným zariadením vykonávať. Keď k počítaču pripojíte zariadenie kompatibilné s nástrojom Device Stage, tento nástroj sa automaticky otvorí. Príležitostne sa môže stať, že nástroj Device Stage sa otvorí, no nezobrazí žiadne úlohy a informácie o zariadení. Nižšie sú uvedené niektoré príčiny, prečo sa to môže stať, a informácie o tom, ako postupovať:

 • Nástroj Device Stage potrebuje vaše povolenie na prevzatie informácií o zariadení. Skontrolujte, či sa v nástroji Device Stage nezobrazuje hlásenie s informáciou o dostupnosti aktualizovaných informácií, a potom postupujte podľa pokynov.

 • Váš počítač nie je pripojený na Internet. Nástroj Device Stage nemôže prevziať informácie o zariadení, ak ste v režime offline. Skúste zariadenie pripojiť v čase, keď ste v režime online.

 • Nástroj Device Stage sa pokúša prevziať informácie o zariadení. Počkajte niekoľko minút a skontrolujte, či sa nástroju Device Stage podarilo nájsť informácie, a to najmä v prípade, ak ste zariadenie pripojili k počítaču prvýkrát. Nástroj Device Stage sa bude pokúšať prevziať informácie o zariadení aj v prípade, ak je umiestnenie daných informácií zaneprázdnené. Ak nechcete čakať, skúste pripojiť zariadenie neskôr.

Poznámka

 • Ak k počítaču pripojíte zariadenie, ktoré údaje podporuje nástroj Device Stage, no otvorí sa len okno Automatické prehrávanie, obráťte sa na výrobcu zariadenia. Zistite, či je sú k dispozícii aktualizácie softvéru alebo firmvéru, po inštalácii ktorých bude zariadenie spolupracovať s nástrojom Device Stage, a overte, či zariadenie naozaj podporuje nástroj Device Stage.