Automatické prepínanie predvolených tlačiarní doma, v práci alebo v škole

V systéme Windows 7 máte k dispozícii šikovnú možnosť automaticky prepínať predvolenú tlačiareň, keď systém zistí, že ste sa premiestnili z jednej siete do inej, napríklad pri príchode z domu do práce.

Táto funkcia nazývaná tlač na základe umiestnenia je dostupná iba v prémiových vydaniach systému Windows 7. Je tiež k dispozícii iba v prenosných počítačoch a zariadeniach, ktoré majú batériu.

Ak chcete túto funkciu používať, najprv nastavte tlačiareň ako predvolenú. Tlačiareň sa stane predvolenou tlačiarňou pre sieť, ku ktorej je pripojený počítač. Potom nastavte systém Windows tak, aby sa predvolená tlačiareň menila v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Pozrite si toto video a naučte sa zmeniť predvolenú tlačiareň (0:52)

Informácie o pridávaní tlačiarní sa nachádzajú v téme Inštalácia tlačiarne.

Nastavenie predvolenej tlačiarne

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.

Pozrite si toto video a naučte sa automaticky zmeniť predvolené tlačiarne (1:12)

Správa nastavenia tlače na základe umiestnenia

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na tlačiareň a potom na paneli s nástrojmi na položku Spravovať predvolené tlačiarne.

 3. Kliknite na položku Zmeniť predvolenú tlačiareň, keď zmením siete.

 4. V zozname Vybrať sieť kliknite na sieť.

 5. V zozname Vybrať tlačiareň kliknite na zodpovedajúcu predvolenú tlačiareň.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 7. Kroky 4, 5 a 6 podľa potreby zopakujte. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Ak nechcete, aby systém Windows menil nastavenie predvolenej tlačiarne, keď sa pohybujete medzi rôznymi miestami, v dialógovom okne Spravovať predvolené tlačiarne kliknite na položku Vždy používať rovnakú tlačiareň ako predvolenú a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak chcete, aby sa v dialógovom okne Spravovať predvolené tlačiarne zobrazila bezdrôtová sieť, musíte sa k danej bezdrôtovej sieti aspoň raz úspešne pripojiť.

Ak chcete spustiť ďalšie video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Sharing a printer at home.