Blokovanie, zapnutie alebo povolenie súborov „cookie“

Program Internet Explorer poskytuje mnoho spôsobov kontroly súborov cookie uložených v počítači. Môžete blokovať alebo povoliť súbory cookie alebo môžete vybrať určité lokality, z ktorých budete súbory cookie prijímať. Zmeny v týchto nastaveniach neovplyvnia súbory cookie, ktoré sú už v počítači uložené. V takomto prípade môžete súbory cookie uložené v počítači odstrániť podľa nasledujúceho postupu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Súbory cookie: Najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Blokovanie alebo povolenie všetkých súborov cookie

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Zásady používania osobných údajov a v časti Nastavenie presunutím jazdca do hornej polohy nastavte blokovanie všetkých súborov cookie alebo presunutím do dolnej polohy povoľte príjem všetkých súborov cookie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Blokovanie súborov cookie môže spôsobiť nesprávne zobrazenie niektorých webových stránok.

Blokovanie alebo povolenie súborov cookie podľa ich typu

Namiesto vyberania určitých webových lokalít, pre ktoré by bolo nastavené blokovanie alebo povolenie súborov cookie, môžete určiť hlavné typy súborov cookie, ktoré sú prijateľné. Môžete napríklad rozhodnúť o povolení súborov cookie z webových lokalít, ktoré majú politiku ochrany osobných údajov alebo blokovať súbory cookie z webových lokalít, ktoré zbierajú osobné údaje bez vášho súhlasu. Ďalšie informácie o rôznych typoch súborov cookie nájdete v téme Súbory cookie: Najčastejšie otázky.

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Zásady používania osobných údajov, presuňte jazdca na požadovanú úroveň ochrany údajov a kliknite na tlačidlo OK.

  Počas posúvania jazdca poskytuje program Internet Explorer popis typov súborov cookie, ktoré budú na určitej úrovni ochrany osobných údajov blokované alebo povolené.

Blokovanie alebo povolenie súborov cookie z určitých webových lokalít

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie ochrany osobných údajov a presuňte jazdca do strednej pozície, aby sa blokovanie alebo povolenie nevzťahovalo na všetky súbory cookie.

 4. Kliknite na tlačidlo Lokality.

 5. Do poľa Adresa webovej lokality zadajte adresu webovej lokality a kliknite na tlačidlo Blokovať alebo Povoliť.

  Pri zadávaní adresy sa zobrazia všetky predtým navštívené webové stránky. Kliknutím na položku v zozname zobrazíte lokalitu v poli Adresa webovej lokality.

 6. Opakujte postup podľa bodu 5 pre každú lokalitu, ktorú chcete blokovať alebo povoliť. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

 7. Presuňte jazdca do pôvodnej polohy a kliknite na tlačidlo OK.