Zmena rozšírených možností indexovania

Systém Windows používa index na veľmi rýchle vyhľadávanie v počítači. V tejto téme sú uvedené niektoré rozšírené nastavenia indexovania, ktoré môžete zmeniť. Informácie o základných možnostiach indexovania sa nachádzajú v téme Zlepšenie vyhľadávania v systéme Windows pomocou indexu: najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Pridanie typu súboru do indexu

Ak používate zriedkavý typ súboru, ktorý index nerozpoznáva, môžete ho pridať do indexu, aby ste mohli v systéme Windows vyhľadávať podľa daného typu súboru.

 1. Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Rozšírené možnosti kliknite na kartu Typy súborov.

 4. Do poľa Pridať novú príponu do zoznamu zadajte požadovanú príponu súboru (napríklad „txt“) a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Kliknite na položku Iba vlastnosti indexu alebo Vlastnosti indexu a obsah súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

Opätovné zostavenie indexu

Index nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Ak však index nemôže nájsť súbor, o ktorom viete, že sa nachádza v indexovanom umiestnení, pravdepodobne bude potrebné index znova zostaviť. Opätovné zostavenie indexu môže trvať niekoľko hodín a vyhľadávanie môže byť neúplné až do úplného zostavenia indexu.

 1. Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Rozšírené možnosti kliknite na kartu Index – nastavenie a potom na tlačidlo Znova zostaviť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Indexovanie šifrovaných súborov

Pred pridaním zašifrovaných súborov do indexu sa odporúča, aby bolo na systémovej jednotke (jednotka, na ktorej je nainštalovaný systém Windows) zapnuté šifrovanie Windows BitLocker (alebo program na šifrovanie od iného výrobcu, ako je spoločnosť Microsoft).

Poznámka

 • Šifrovanie Windows BitLocker je zahrnuté iba v systémoch Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate.

Nezabudnite, že pri každej zmene nastavenia sa index automaticky znova zostaví. Tento proces môže trvať dlho a môže spôsobiť, že až do jeho dokončenia budú vyhľadávania neúplné.

 1. Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Rozšírené možnosti kliknite na kartu Index – nastavenie, začiarknite políčko Indexovať šifrované súbory a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Hoci na šifrovanie systémovej jednotky môžete použiť program, ktorý nevytvorila spoločnosť Microsoft, takéto programy nie sú podporované. Systém Windows podporuje iba súbory zašifrované pomocou systému šifrovania súborov EFS. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je systém šifrovania súborov (EFS)?

 • Systém EFS je zahrnutý iba v systémoch Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate.

 • Ak do indexu pridáte šifrované súbory a pre umiestnenie indexu nepoužívate šifrovanie celého zväzku, do indexu sa pridajú šifrovanú údaje zo súborov, napríklad text zo šifrovaného dokumentu programu Microsoft Word. Informácie v indexe sú zašifrované, takže ak sa niekto pokúsi otvoriť súbory indexu, nebudú čitateľné. Tieto údaje sú však zašifrované na nižšej úrovni. Ak iný používateľ získa prístup do vášho počítača, mohol by extrahovať vaše údaje z indexu. Umiestnenie indexu by preto takisto malo byť zašifrované, aby boli indexované údaje lepšie zabezpečené.

Indexovanie slov s diakritikou a bez diakritiky ako odlišné slová

Ak v názvoch súborov a priečinkov bežne používate diakritiku (malé znamienka pridané k písmenám, ktoré menia výslovnosť slov), môžete nakonfigurovať index tak, aby slová s diakritikou rozpoznával iným spôsobom. V predvolenom nastavení systém Windows rozpoznáva diakritiku podľa jazykovej verzie, ktorú používate. Ak toto nastavenie zmeníte, bude sa rozpoznávať všetka diakritika.

Index sa pri každej zmene tohto nastavenia automaticky znova zostaví. Tento proces môže trvať dlho a môže spôsobiť, že až do jeho dokončenia budú vyhľadávania neúplné.

 1. Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Rozšírené možnosti kliknite na kartu Index – nastavenie.

 4. V časti Nastavenie súboru začiarknite políčko Spracovať podobné slová s diakritikou ako odlišné slová, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Zmena umiestnenia, v ktorom je uložený index

Ak potrebujete uvoľniť miesto na pevnom disku, môžete zmeniť umiestnenie indexu. Ak zmeníte toto umiestnenie, služba Windows Search sa automaticky reštartuje a vykonaná zmena sa prejaví až po dokončení tohto reštartu.

 1. Ak chcete otvoriť okno Indexovanie – možnosti, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti indexovania a potom kliknite na položku Možnosti indexovania.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Rozšírené možnosti kliknite na kartu Index – nastavenie.

 4. V časti Umiestnenie indexu kliknite na tlačidlo Vybrať nové, kliknite na nové umiestnenie, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Pri zmene umiestnenia indexu by ste mali vybrať umiestnenie nevymeniteľnom pevnom disku, ktorý je naformátovaný systémom súborov NTFS.