Zmena zobrazenia tlačidiel na paneli úloh

Panel úloh sa dá prispôsobiť. Zmeniť možno vzhľad tlačidiel a ich zoskupenie pri otvorení viacerých okien.

Pozrite si toto video a zistite, ako zmeniť zobrazenie tlačidiel na paneli úloh. (1:51)

Možnosti nastavenia vzhľadu tlačidiel na paneli úloh sú nasledovné:

 • Vždy skombinovať a skryť názvy

  Toto je predvolené nastavenie. Každý program sa zobrazuje ako jedno neoznačené tlačidlo, a to aj vtedy, keď má program viaceré otvorené okná.

  Obrázok tlačidiel na paneli úloh pri výbere možnosti Vždy skombinovať a skryť názvy
  Jediné tlačidlo predstavuje program aj otvorené okná
 • Skombinovať, keď je panel úloh plný

  Toto nastavenie zobrazuje každé okno ako samostatné a označené tlačidlo. Keď sa panel úloh zaplní, programy s viacerými otvorenými oknami sa zbalia do jedného tlačidla programu. Kliknutím na tlačidlo zobrazíte zoznam otvorených okien. Toto nastavenie a nastavenie Nikdy nekombinovať pripomínajú vzhľad a správanie predchádzajúcich verzií systému Windows.

  Obrázok tlačidiel na paneli úloh pri výbere možnosti Skombinovať, keď je panel úloh plný
  Jednotlivo označené tlačidlá sa zlúčia, keď sa panel úloh zaplní
 • Nikdy nekombinovať

  Toto nastavenie je podobné nastaveniu Skombinovať, keď je panel úloh plný, rozdiel je však v tom, že tlačidlá sa nikdy nezbalia do jedného tlačidla, a to bez ohľadu na to, koľko okien je otvorených. Pri otváraní ďalších programov a okien sa bude veľkosť tlačidiel postupne zmenšovať a v rámci panela úloh bude možné sa medzi nimi posúvať.

  Obrázok tlačidiel na paneli úloh pri výbere možnosti Nikdy nekombinovať
  Jednotlivo označené tlačidlá, ktoré sa vždy zobrazujú

Zmena zobrazenia programov a tlačidiel na paneli úloh

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. V časti Vzhľad panela úloh vyberte v zozname Tlačidlá na paneli úloh jednu z možností:

  • Vždy skombinovať a skryť názvy

  • Skombinovať, keď je panel úloh plný

  • Nikdy nekombinovať

 3. Ak chcete používať malé ikony, začiarknite políčko Používať malé ikony. Ak chcete používať veľké ikony, zrušte začiarknutie políčka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Možno ste si všimli, že viaceré tlačidlá predstavujúce rovnaký program zostanú zoskupené na paneli úloh bez ohľadu na to, či ste nastavili zobrazovanie rozbalených označení tlačidiel alebo nie. V predchádzajúcich verziách systému Windows sa okná zobrazovali na paneli úloh v poradí, v akom ste ich otvorili, ale v systéme Windows 7 sa súvisiace okná vždy zobrazujú vedľa seba.