Zmena spôsobu zobrazenia ikon v oblasti oznámení

Oblasť oznámení je v predvolenom nastavení umiestnená vpravo na paneli úloh a obsahuje ikony programov zobrazujúce ich stav a oznámenia – napríklad oznámenie o prichádzajúcom e-maile, aktualizácii alebo sieťovom pripojení. Pri inštalovaní nového programu je možné pridať ikonu programu do oblasti oznámení.

Oblasť oznámení na pravej strane panela úloh.
Skryté ikony je možné zobraziť rozbalením oblasti oznámení

Nové počítače obvykle vopred zobrazujú ikony v oblasti oznámení, zatiaľ čo niektoré programy pridajú ikonu do oblasti oznámení automaticky počas inštalácie. Zobrazovanie ikon a oznámení v oblasti oznámení sa dá zmeniť a pri niektorých špeciálnych ikonách (nazývané systémové ikony) môžete určiť, či sa vôbec majú zobrazovať.

Poradie ikon (aj skrytých) v oblasti oznámení je možné zmeniť tak, že ich presuniete na požadované miesto myšou.

Pozrite si toto video a zistite, ako usporiadať ikony v oblasti oznámení. (1:13)
Zobraziť všetko

Odstránenie alebo skrytie ikony v oblasti oznámení

 • Kliknite na ikonu v oblasti oznámení a potom ju myšou presuňte smerom k pracovnej ploche.

Zobrazenie skrytých ikon

 • Kliknite na šípku vedľa oblasti oznámení.

  Ak nie je šípka zobrazená, žiadne ikony nie sú skryté.

Pridanie skrytej ikony do oblasti oznámení

 • Kliknite na šípku vedľa oblasti oznámení a potom presuňte požadovanú ikonu do oblasti oznámení. Do oblasti oznámení môžete pridať ľubovoľný požadovaný počet skrytých ikon.

Zobrazenie všetkých ikon na paneli úloh

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na paneli úloh a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V oblasti oznámení kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Začiarknite políčko Vždy zobraziť všetky ikony a oznámenia na paneli úloh a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena spôsobu zobrazenia ikon a oznámení v oblasti oznámení

Správanie ikon a súvisiacich oznámení na paneli úloh sa dá prispôsobiť.

Pozrite si toto video a zistite, ako zmeniť zobrazovanie ikon a upozornení v oblasti oznámení. (1:48)
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na paneli úloh a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V oblasti oznámení kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Pre každú ikonu vyberte v zozname jednu z nasledujúcich možností:

  • Zobraziť ikonu a oznámenia. Ikona zostane zobrazená na paneli úloh v oblasti oznámení a zobrazovať sa budú všetky oznámenia.

  • Skryť ikonu a oznámenia. Ikona je skrytá a oznámenia sa nezobrazujú.

  • Zobraziť iba oznámenia. Ikona je skrytá, ale ak program vyvolá bublinu s oznámením, oznámenie sa na paneli úloh zobrazí.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zapnutie alebo vypnutie systémových ikon

Systémové ikony vrátane ikon hodín, hlasitosti, siete, napájania a Centra akcií sú špeciálne ikony, ktoré sú súčasťou systému Windows. Zobrazovanie týchto ikon a súvisiacich oznámení sa dá zmeniť a môžete tiež zadať, aby sa nezobrazovali vôbec. Vypnutie systémovej ikony môže byť užitočné v prípade, že ste v počítači nainštalovali podobný program, prípadne ho nainštaloval výrobca počítača. Po vypnutí sa systémová ikona dá kedykoľvek znovu zapnúť.

Pozrite si toto video a zistite, ako zapnúť a vypnúť systémové ikony. (1:21)
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na paneli úloh a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V oblasti oznámení kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť systémové ikony.

 4. V zozname kliknite na položku Zapnuté pre každú systémovú ikonu, ktorá sa má zobrazovať v oblasti oznámení, a na položku Vypnuté, ak sa má ikona úplne odstrániť z oblasti oznámení.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.