Prehrávač Windows Media Player môže ľahko získať nový vzhľad použitím obalu. Každý obal má charakteristický vzhľad, pričom väčšina obalov obsahuje základné funkcie prehrávača, ako je nastavenie hlasitosti. V rámci niektorých obalov sa poskytuje pridaná funkčnosť vrátane špeciálnych zvukových súborov, vizualizácií a iných vlastných funkcií. Funkcie obalu určuje jeho tvorca. Môžete si vybrať obal z tých, ktoré sa dodávajú spolu s prehrávačom, alebo prevziať ďalšie obaly z Internetu.

Poznámka

 • Ak chcete nainštalovať niektoré obaly, musíte sa prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators.

Zobraziť všetko

Použitie obalu

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Výber obalu.

  Ak nie je ponuka Zobraziť zobrazená, bude potrebné zobraziť panel s ponukami kliknutím na položku Usporiadať, ukázaním na položku Rozloženie a výberom položky Zobraziť panel s ponukami.

 3. V ľavej table kliknite na obal, ktorý chcete použiť. Ukážka obalu sa zobrazí v pravej table.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť obal.

 5. Ak sa chcete z obalu vrátiť do knižnice prehrávača, kliknite pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek časť prehrávača a potom kliknite na položku Prepnúť do knižnice.

Prevzatie obalu z Internetu

 1. Pripojte sa na Internet.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Výber obalu.

  Ak nie je ponuka Zobraziť zobrazená, bude potrebné zobraziť panel s ponukami kliknutím na položku Usporiadať, ukázaním na položku Rozloženie a výberom položky Zobraziť panel s ponukami.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie obaly.

 5. Postupujte podľa pokynov na preberanie obalov na webovej lokalite.

Odstránenie obalu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Výber obalu.

  Ak nie je ponuka Zobraziť zobrazená, bude potrebné zobraziť panel s ponukami kliknutím na položku Usporiadať, ukázaním na položku Rozloženie a výberom položky Zobraziť panel s ponukami.

 2. V ľavej table kliknite na obal, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť vybratý obalObrázok tlačidla Odstrániť vybratý obal.