Zmena nastavenia vysielania prúdov mediálnych údajov v prehrávači Windows Media Player

Po nastavení vysielania prúdu mediálnych údajov, ktoré sa v starších verziách prehrávača Windows Media Player označovalo ako zdieľanie médií, môžete vybrať hudbu, videá a obrázky, ktoré budú dostupné pre vysielanie na zariadeniach a počítačoch vo vašej sieti. Môžete tiež určiť, ktoré zariadenia budú mať prístup k vašim médiám.

Obrázok ovládacieho panela s možnosťami vysielania prúdu údajov
Možnosti vysielania prúdu mediálnych údajov

Ďalšie informácie o nastavení a používaní vysielania prúdov mediálnych údajov v domácej sieti sa nachádzajú v téme Vysielanie prúdov mediálnych údajov do zariadení a počítačov pomocou prehrávača Media Player. Ďalšie informácie o vysielaná prúdu údajov cez Internet sa nachádzajú v téme Vysielanie prúdov mediálnych údajov cez Internet pomocou prehrávača Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Automatické povolenie prístupu k médiám pre všetky zariadenia a počítače

Ak nechcete upravovať jednotlivé nastavenia vysielania prúdov údajov, môžete povoliť prístup do svojej knižnice médií všetkým aktuálne aj v budúcnosti používaným zariadeniam v sieti. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom na položku Automaticky povoliť zariadeniam prehrávanie mojich médií.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd
 3. V dialógovom okne Povoliť všetky mediálne zariadenia kliknite na položku Automaticky povoliť všetky počítače a mediálne zariadenia.

  Ak nechcete povoliť prístup všetkým zariadeniam, kliknite na položku Nepovoliť automaticky žiadny počítač ani mediálne zariadenie.

Upozornenie

 • Prístup k vysielaniu prúdu údajov všetkým zariadeniam by ste mali povoliť, iba ak ide o zabezpečené siete.

Ovládanie prehrávača vo vašom počítači inými zariadeniami a počítačmi

Ostatným počítačom a mediálnym zariadeniam vo vašej sieti môžete povoliť vysielať prúdy mediálnych údajov do prehrávača vo vašom počítači. Takto sa počítač vlastne zmení na prehrávač. To sa môže hodiť, ak chcete, aby určitý typ fotoaparátu používal prehrávač na zobrazenie obrázkov a videí. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom na položku Povoliť vzdialené ovládanie môjho prehrávača.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd
 3. V dialógovom okne Povoliť vzdialené ovládanie kliknite na položku Povoliť vzdialené ovládanie v tejto sieti.

  Ak nechcete povoliť vzdialené ovládanie prehrávača, kliknite na položku Nepovoliť vzdialené ovládanie v tejto sieti.

Upozornenie

 • Vzdialené ovládanie prehrávača sa odporúča povoliť iba v zabezpečených sieťach. V predvolenom nastavení sa vzdialené ovládanie nepovolí, keď sa pripojíte k novej sieti.

Zmena názvu knižnice médií

Keď zdieľate médiá s inými zariadeniami alebo počítačmi, médiá v týchto zariadeniach a počítačoch sú identifikované podľa názvu knižnice médií. Názov knižnice médií môžete kedykoľvek zmeniť. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Možnosti vysielania prúdu údajov.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd

  Položka Možnosti vysielania prúdu údajov sa v ponuke Prúd zobrazuje iba po zapnutí vysielania prúdu domácich mediálnych údajov.

 3. Na stránke Možnosti vysielania prúdu údajov zadajte do textového poľa Pomenujte svoju knižnicu médií názov, ktorý bude označovať knižnicu médií v sieti pre ostatných používateľov, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Výber zariadení a počítačov, ktoré majú prístup k médiám

Po zapnutí vysielania prúdov mediálnych údajov prehrávač Windows Media Player automaticky zistí všetky počítače a zariadenia vo vašej súkromnej sieti, ktoré dokážu prijímať prúdy mediálnych údajov. Prúdy mediálnych údajov môžete v predvolenom nastavení vysielať do všetkých počítačov a zariadení vo vašej sieti, alebo ich môžete vysielať do konkrétnych zariadení. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Možnosti vysielania prúdu údajov.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd

  Položka Možnosti vysielania prúdu údajov sa v ponuke Prúd zobrazuje iba po zapnutí vysielania prúdu domácich mediálnych údajov.

 3. V dialógovom okne Možnosti vysielania prúdu údajov vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vysielať prúdy mediálnych údajov do všetkých počítačov a zariadení v sieti, kliknite na položku Povoliť všetko.

  • Ak nechcete vysielať prúdy mediálnych údajov do žiadnych počítačov alebo zariadení v sieti, kliknite na položku Blokovať všetko.

  • Ak chcete vysielať prúdy mediálnych údajov do niektorých počítačov a zariadení, kliknite v ponuke na položku Povolené alebo Blokované vedľa každej položky v zozname počítačov a zariadení.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Výber médií, ktoré sa budú predvolene vysielať ako prúd údajov

Ak nechcete ostatným zariadeniam a počítačom vo vašej sieti sprístupniť všetky médiá, v predvolenom nastavení môžete určiť, ktoré médiá budú dostupné pre nové zariadenia pridané do vašej siete. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Možnosti vysielania prúdu údajov.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd

  Položka Možnosti vysielania prúdu údajov sa v ponuke Prúd zobrazuje iba po zapnutí vysielania prúdu domácich mediálnych údajov.

 3. Kliknite na položku Zvoliť predvolené nastavenie.

 4. V dialógovom okne Prispôsobenie nastavenia prúdového vysielania médií vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich akcií:

  • V časti Hviezdičkové hodnotenia:

   • Kliknite na položku Všetky hodnotenia, ak chcete vysielať prúdy médií, ktoré majú v knižnici prehrávača priradené ľubovoľné hviezdičkové hodnotenie.

   • Kliknite na položku Len a potom kliknite na rozsah hviezdičkových hodnotení médií, ktoré chcete vysielať.

    Ak napríklad kliknete na položku Hodnotenie 2 a viac hviezdičiek, vysielať sa bude prúd médií, ktoré majú v knižnici prehrávača priradené hodnotenie dve a viac hviezdičiek.

   • Ak nechcete vysielať prúd neohodnotených médií spolu s médiami s určitým hviezdičkovým hodnotením, zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť nehodnotené súbory.

  • V časti Vyberte vhodnosti priradené rodičmi:

   • Kliknite na položku Všetky hodnotenia, ak chcete vysielať prúdy médií, ktoré majú v knižnici prehrávača rodičmi priradené ľubovoľné hodnotenie.

   • Kliknite na položku Len a potom zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčka vedľa typov médií a rodičovských hodnotení, ktoré chcete povoliť alebo blokovať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom opäť kliknite na tlačidlo OK.

Výber médií sprístupnených pre konkrétne zariadenia alebo počítače

Pre každé zariadenie v sieti môže vybrať, ktorý obsah bude dostupný. Môžete sa napríklad rozhodnúť sprístupniť všetky médiá iba jednému zariadeniu v sieti a ostatným zariadeniam povolíte prístup iba k médiám s hodnotením štyri a viac hviezdičiek. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Možnosti vysielania prúdu údajov.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd

  Položka Možnosti vysielania prúdu údajov sa v ponuke Prúd zobrazuje iba po zapnutí vysielania prúdu domácich mediálnych údajov.

 3. Ukážte na počítač alebo zariadenie v zozname a potom kliknite na položku Prispôsobiť.

 4. V dialógovom okne Prispôsobenie nastavenia prúdového vysielania médií zrušte začiarknutie políčka Použiť predvolené nastavenie a potom vykonajte jednu alebo viaceré z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete sprístupniť všetky médiá, začiarknite políčko Sprístupniť všetky médiá v mojej knižnici tomuto zariadeniu.

  • V časti Vyberte hviezdičkové hodnotenia:

   • Kliknite na položku Všetky hodnotenia, ak chcete vysielať prúdy mediálnych údajov, ktoré majú v knižnici prehrávača priradené ľubovoľné hviezdičkové hodnotenie.

   • Kliknite na položku Len a potom kliknite na rozsah hviezdičkových hodnotení médií, ktoré chcete vysielať.

    Ak napríklad kliknete na položku Hodnotenie 2 a viac hviezdičiek, vysielať sa bude prúd médií, ktoré majú v knižnici prehrávača priradené hodnotenie dve a viac hviezdičiek.

   • Ak nechcete vysielať prúd neohodnotených súborov spolu so súbormi s hviezdičkovým hodnotením, zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť nehodnotené súbory.

  • V časti Vyberte vhodnosti priradené rodičmi:

   • Kliknite na položku Všetky hodnotenia, ak chcete vysielať prúdy médií, ktoré majú v knižnici prehrávača rodičmi priradené ľubovoľné hodnotenie.

   • Kliknite na položku Len a potom zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčka vedľa typov médií a rodičovských hodnotení, ktoré chcete povoliť alebo blokovať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Blokovanie prístupu k médiám

Ak chcete ostatným používateľom zabrániť v prehrávaní vašich médií, môžete všetkým počítačom a zariadeniam v sieti zablokovať prístup. Postup je nasledovný:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Možnosti vysielania prúdu údajov.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd
 3. Kliknite na položku Blokovať všetko.