Zmena vlastností súboru

Vlastnosti súboru sú podrobnosti o súbore, napríklad meno autora, značky alebo dátum poslednej zmeny súboru. Informácie o značkách a spôsobe ich používania sa nachádzajú v téme Označovanie obrázkov na zjednodušenie ich vyhľadávania.

Vlastnosti umožňujú jednoduchšie vyhľadávanie a usporiadanie súborov. Môžete napríklad vyhľadávať súbor podľa niektorej z jeho vlastností. Na usporiadanie súborov podľa vlastnosti môžete používať aj knižnice. Ak napríklad prehľadávate knižnicu Dokumenty a chcete ako prvé zobraziť naposledy zmenené súbory, môžete usporiadať súbory podľa vlastnosti Dátum zmeny.

K súboru môžete pridať nové vlastnosti alebo zmeniť existujúce vlastnosti nasledujúcimi spôsobmi:

Zobraziť všetko

Pridanie alebo zmena bežných vlastností na table podrobností

Na table podrobností, ktorá sa nachádza v spodnej časti okna priečinkov, sa zobrazujú najbežnejšie vlastnosti súboru. Pomocou tably podrobností môžete pridať alebo zmeniť vlastnosti súboru, ako sú napríklad značky, meno autora a hodnotenie. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte priečinok obsahujúci súbor, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na súbor (neklikajte naň dvakrát).

 2. Na table podrobností v spodnej časti okna kliknite vedľa vlastnosti, ktorú chcete pridať alebo zmeniť, zadajte novú vlastnosť (alebo zmeňte existujúcu) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Obrázok značiek na table s podrobnosťami
  Pridanie značky na table podrobností

  Ak chcete pridať viac ako jednu vlastnosť, oddeľte každú položku bodkočiarkou. Ak chcete súbor hodnotiť pomocou vlastnosti Hodnotenie, kliknite na hviezdičku, ktorá predstavuje požadované hodnotenie.

  Tip

  • Ak sa požadovaná vlastnosť súboru nezobrazuje, skúste zväčšiť tablu podrobností, aby sa zobrazilo viac vlastností súboru. Urobíte to tak, že kliknete na horný okraj tably podrobností a posuniete ho smerom nahor.

Pridanie alebo zmena vlastností, ktoré sa nezobrazujú na table podrobností

Ak sa vlastnosť súboru, ktorú chcete pridať alebo zmeniť, nezobrazuje na table podrobností, otvorením dialógového okna Vlastnosti môžete zobraziť úplný zoznam vlastností súboru.

 1. Otvorte priečinok so súborom, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na kartu Podrobnosti.

 4. V stĺpci Hodnota kliknite vedľa vlastnosti, ktorú chcete pridať alebo zmeniť, zadajte slovo alebo frázu a potom kliknite na tlačidlo OK. (Ak je sekcia v stĺpci Hodnota prázdna, kliknite na dané miesto. Zobrazí sa pole.)

  Poznámka

  • Niektoré vlastnosti nie je možné pridať alebo zmeniť. V takom prípade sa po kliknutí vedľa hodnoty nezmení vzhľad položky.

  Ak chcete pridať viac ako jednu vlastnosť rovnakého typu, každú vlastnosť oddeľte bodkočiarkou. Ak chcete súbor hodnotiť pomocou vlastnosti Hodnotenie, kliknite na hviezdičku, ktorá predstavuje požadované hodnotenie.

  Obrázok poľa Značky v dialógovom okne Vlastnosti
  Pridávanie značiek k súboru v dialógovom okne Vlastnosti

Pridanie alebo zmena vlastností pri ukladaní súboru

Vlastnosti súboru môžete pridať alebo zmeniť pri jeho vytváraní a ukladaní, takže ho nebudete musieť neskôr vyhľadať a pridať do neho vlastnosti.

 1. V používanom programe kliknite v ponuke Súbor na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako do príslušných polí zadajte značky a ďalšie vlastnosti.

  Obrázok dialógového okna Uložiť ako
  Pridávanie vlastností k súboru v dialógovom okne Uložiť ako
 3. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Niektoré programy neposkytujú možnosť pridania alebo zmeny vlastností pri ukladaní súboru.

Odstránenie vlastností zo súboru

Ak súbor plánujete s niekým zdieľať, pravdepodobne budete chcieť odstrániť niektoré jeho vlastnosti, najmä ak obsahujú osobné údaje. Napríklad vlastnosť Autor môže obsahovať mená ľudí, ktorí na súbore spolupracovali, alebo značky môžu obsahovať slová či výrazy, ktoré nemajú ostatní používatelia vidieť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na kartu Podrobnosti.

 3. Kliknite na položku Odstrániť vlastnosti a osobné údaje.

 4. V dialógovom okne Odstránenie vlastností vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na položku Vytvoriť kópiu s odstránenými vlastnosťami a potom kliknite na tlačidlo OK. Zachová sa tým pôvodná verzia súboru so všetkými jeho vlastnosťami a vytvorí sa kópia s odstránenými vlastnosťami, ktorá je vhodná na zdieľanie.

  • Kliknite na položku Odstráňte nasledovné vlastnosti tohto súboru, začiarknite políčka všetkých vlastností, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Vybraté vlastnosti sa tým natrvalo odstránia zo súboru bez toho, aby sa vytvorila jeho kópia.

Poznámka

 • Dialógové okno Odstránenie vlastností odstraňuje iba vlastnosti, ktoré boli pridané pomocou systému Windows. Ak ste vlastnosti pridali pomocou iného programu, tieto vlastnosti musíte odstrániť pomocou daného programu.

Poznámky

 • Vlastnosti niektorých typov súborov nie je možné pridávať ani meniť. Napríklad do súborov TXT a RTF nie je možné pridávať žiadne vlastnosti.

 • Vlastnosti, ktoré sú k dispozícii pre súbor, sa líšia v závislosti od jeho typu. Môžete napríklad použiť hodnotenie v súbore so skladbou, no nie v textovom dokumente.

 • Niektoré vlastnosti súborov (napríklad dĺžka skladby) nie je možné upravovať.