Zmena správania pri zatvorení prenosného počítača

Pri zavretí krytu prenosného počítača sa systém Windows môže vypnúť, nevykonať nič alebo sa prepnúť do stavu nízkej spotreby energie, napríklad do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Rovnaké nastavenie môžete použiť pre všetky plány napájania, prípadne pre jednotlivé plány môžete použiť rôzne nastavenia.

Pozrite si toto video a naučte sa zmeniť, čo sa stane, keď zatvoríte prenosný počítač. (1:53)
Zobraziť všetko

Použitie rovnakého nastavenia pre všetky plány napájania

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Vybrať akciu pre zavretie krytu.

 3. Na stránke Definovať tlačidlá napájania a zapnúť ochranu heslom, vedľa položky Po zavretí krytu vyberte akciu, ktorú má prenosný počítač vykonať pri napájaní z batérie a pri napájaní z elektrickej siete.

  Tip

  • Ak chcete šetriť energiu batérie a kedykoľvek počítač rýchlo prebudiť, vyberte položku Spánok. Spánok je režim úspory energie, ktorý umožňuje rýchlo obnoviť úplnú prevádzku počítača (zvyčajne v priebehu niekoľkých sekúnd), ak chcete znova začať pracovať.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Použitie nastavenia pre konkrétny plán napájania

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pre plán, ktorý chcete zmeniť.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte položku Tlačidlá napájania a kryt počítača, rozbaľte položku Akcia pri zavretí krytu a potom vyberte akciu, ktorú má prenosný počítač vykonať pri zavretí krytu pri napájaní batériou alebo pri napájaní z elektrickej siete a potom kliknite na tlačidlo OK.