Zmena správania pri stlačení tlačidla napájania na počítači

Reakciu počítača na stlačenie tlačidla napájania je možné zmeniť dvoma spôsobmi. Je možné zmeniť reakciu na stlačenie tlačidla napájania na skrinke počítača (alebo na okraji prenosného počítača) a je možné zmeniť reakciu na stlačenie tlačidla Vypnúť v ponuke Štart.

Zmena reakcie na stlačenie tlačidla napájania

Je možné zmeniť reakciu na stlačenie tlačidla napájania na skrinke počítača (alebo na okraji prenosného počítača). Počítač sa môže vypnúť, prepnúť do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku alebo nemusí vykonať žiadnu akciu. Rovnaké nastavenie môžete použiť pre všetky plány napájania, prípadne pre jednotlivé plány napájania môžete použiť rôzne nastavenia.

Zobraziť všetko

Použitie rovnakého nastavenia pre všetky plány napájania

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vyberte plán napájania kliknite na ľavej table na položku Vybrať akcie pre tlačidlá napájania.

 3. Na stránke Definovať tlačidlá napájania a zapnúť ochranu heslom vyberte vedľa položky Po stlačení tlačidla napájania akciu, ktorú má počítač vykonať, keď stlačíte tlačidlo napájania.

  Ak máte prenosný počítač, môžete vybrať nezávislé nastavenia pre prípad, keď je počítač napájaný batériou a keď je zapojený do siete.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Použitie nastavenia pre konkrétny plán napájania

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pre plán, ktorý chcete zmeniť.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte položku Tlačidlá napájania a kryt, rozbaľte položku Akcia tlačidla napájania, vyberte akciu, ktorú má počítač vykonať pri stlačení tlačidla napájania, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak máte prenosný počítač, môžete vybrať nezávislé nastavenia pre prípad, keď je počítač napájaný batériou a keď je zapojený do siete.

Zmena reakcie na stlačenie tlačidla Vypnúť

Okrem zmeny funkcie tlačidla napájania je možné zmeniť aj predvolenú akciu, ktorá nastane po kliknutí na tlačidlo Vypnúť v ponuke Štart. Zmena reakcie na stlačenie tohto tlačidla nemá žiadny vplyv na nastavenia tlačidla napájania na skrinke počítača.

Zmena predvolenej možnosti v ponuke Štart

Podľa predvoleného nastavenia sa kliknutím na tlačidlo Vypnúť v ponuke Štart počítač vypne. Toto správanie môžete zmeniť tak, že sa počítač namiesto vypnutia odhlási, zamkne, reštartuje, prepne do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart.

 3. V zozname Akcia tlačidla napájania kliknite na požadovanú položku a potom na tlačidlo OK.

  Keď zmeníte akciu tlačidla Vypnúť, názov tohto tlačidla sa zmení tak, aby vyjadroval novú akciu.