Zmena prístupu používateľov k informáciám zo senzora

Je možné, že budete chcieť obmedziť programy alebo služby (ktoré sú spustené na pozadí pre všetky používateľské kontá), tak aby nepristupovali k informáciám zo senzorov. Keď prvý raz povolíte senzor, všetky programy budú môcť pristupovať k informáciám zo senzora pre všetky používateľské kontá (predvolené nastavenie). Môžete však obmedziť prístup programov k informáciám zo senzorov pre jednotlivé používateľské kontá. Taktiež môžete obmedziť prístup služieb k informáciám zo senzorov (toto nastavenie sa však bude vzťahovať na všetky používateľské kontá). Ďalšie informácie o senzoroch a ochrane osobných údajov sa nachádzajú v téme Aký vplyv má senzor na moje osobné údaje?.

Zmena prístupu používateľov k informáciám zo senzora

  1. Ak chcete otvoriť okno Lokalizačné a ďalšie senzory, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text senzory a potom kliknite na položku Lokalizačné a ďalšie senzory.

    Poznámka

    • Skôr než budete môcť zmeniť používateľské nastavenia pre senzory, musíte nainštalovať najmenej jeden senzor.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť používateľské nastavenia.

  3. V časti Senzor kliknite v zozname na senzor, pre ktorý chcete zmeniť používateľské nastavenia.

  4. V časti Prístup začiarknite políčko vedľa mien používateľov, ktorým chcete poskytnúť prístup, alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa mien používateľov, ktorých prístup chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.