Zmena predvoleného webového prehľadávača

Môžete si vybrať webový prehľadávač, ktorý chcete používať.

Nastavenie programu Windows Internet Explorer 9 ako predvoleného webového prehľadávača

  1. Otvorte okno Možnosti siete Internet kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Sieť a Internet a následným kliknutím na položku Možnosti siete Internet.

  2. Kliknite na kartu Programy a na tlačidlo Predvoliť.

  3. Kliknite na tlačidlo OK a potom program Internet Explorer zatvorte.

Nastavenie iného predvoleného webového prehľadávača

  1. Otvorte okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následným kliknutím na položku Predvolené programy.

  2. Vyberte požadovaný prehľadávač zo zoznamu Programy, a potom kliknite na položku Nastaviť tento program ako predvolený.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka