Kontrola chýb na jednotke

Niektoré problémy s počítačom možno vyriešiť kontrolou chýb na jednotke alebo jednotkách. Môžete napríklad skontrolovať primárny pevný disk počítača, ak chcete vyriešiť niektoré problémy s výkonom alebo skontrolovať externý pevný disk, pokiaľ nepracuje správne.

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku, ktorú chcete skontrolovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Nástroje a potom v časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ak chcete, aby sa zistené problémy so súbormi a priečinkami automaticky opravili, začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov. V opačnom prípade kontrola disku problémy ohlási, ale neopraví ich.

  Ak chcete vykonať komplexnú kontrolu, vyberte možnosť Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory. Táto kontrola sa pokúsi nájsť a opraviť fyzické chyby na samotnej jednotke, čo môže trvať oveľa dlhšie.

  Ak chcete zistiť chyby súborov, ako aj fyzické chyby, začiarknite políčko Automaticky opraviť chyby v systéme súborov aj políčko Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory.

 4. Kliknite na tlačidlo Štart.

Tento proces môže v závislosti od veľkosti jednotky trvať niekoľko minút. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, počas zisťovania chýb nepoužívajte počítač na žiadne iné úlohy.

Poznámka

 • Ak vyberiete možnosť Automaticky opraviť chyby v systéme súborov pre jednotku, ktorá sa používa (napríklad oblasť, ktorá obsahuje systém Windows), zobrazí sa výzva na opätovné naplánovanie kontroly pri ďalšom reštartovaní počítača.