Výber hier, ktoré môžu deti hrať

Ak je počítač pripojený k doméne, rodičovská kontrola nie je k dispozícii.

Pomocou rodičovskej kontroly môžete riadiť, ktoré hry majú deti povolené hrať v počítači. Môžete zablokovať:

 • všetky hry,

 • konkrétne hry podľa vlastného uváženia,

 • konkrétne hry na základe hodnotenia ich vhodnosti pre určitú vekovú kategóriu,

 • konkrétne hry na základe hodnotenia ich obsahu.

Tieto štyri spôsoby je možné vzájomne kombinovať.

Informácie o hrách, ktoré sú súčasťou systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Informácie o hrách v systéme Windows 7.

Poznámka

 • Pomocou nastavenia rodičovskej kontroly je možné blokovať väčšinu hier. Ak však počítač hru nerozpozná, rodičovská kontrola ju nezablokuje. Ak objavíte nezablokovanú hru, môžete ju manuálne pridať do zoznamu blokovaných programov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zabránenie deťom v používaní určitých programov.

Zobraziť všetko

Zablokovanie všetkých hier

 1. Ak chcete otvoriť Rodičovskú kontrolu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Ovládací panel a v časti Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu pre všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnutá, presadiť aktuálne nastavenie.

 4. Kliknite na priečinok Hry.

 5. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Nie.

Zablokovanie hier na základe hodnotenia podľa vhodnosti pre určitú vekovú kategóriu

 1. Ak chcete otvoriť Rodičovskú kontrolu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Ovládací panel a v časti Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu pre všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnutá, presadiť aktuálne nastavenie.

 4. Kliknite na priečinok Hry.

 5. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Áno.

 6. V časti Blokovanie (alebo povolenie) hier podľa hodnotenia a typu obsahu kliknite na položku Nastaviť hodnotenia hier.

 7. V časti Hry s ktorým hodnotením môže používateľmeno osobyhrať? kliknite na úroveň hodnotenia.

Poznámka

Zablokovanie hier na základe ich obsahu

 1. Ak chcete otvoriť Rodičovskú kontrolu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Ovládací panel a v časti Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu pre všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnutá, presadiť aktuálne nastavenie.

 4. Kliknite na priečinok Hry.

 5. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Áno.

 6. V časti Blokovanie (alebo povolenie) hier podľa hodnotenia a typu obsahu kliknite na položku Nastaviť hodnotenia hier.

 7. V časti Blokovanie typov obsahu vyberte typy obsahu, ktorý chcete blokovať.

Poznámka

Zablokovanie konkrétnych hier

 1. Ak chcete otvoriť Rodičovskú kontrolu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Ovládací panel a v časti Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu pre všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete zabrániť v hraní hier.

 3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnutá, presadiť aktuálne nastavenie.

 4. Kliknite na priečinok Hry.

 5. V časti Môže používateľmeno osobyhrať hry? kliknite na položku Áno.

 6. V časti Blokovanie (alebo povolenie) ľubovoľnej hry v počítači podľa jej názvu kliknite na položku Blokovať alebo povoliť konkrétne hry.

 7. V abecednom zozname hier nájdite hru, ktorú chcete zablokovať, a potom vyberte položku Vždy blokovať.