Výber rozšírenej možnosti obnovenia

Rozšírené možnosti dostupné v ovládacom paneli Obnovenie umožňujú obnoviť použiteľný stav systému Windows v prípade jeho výrazného poškodenia.

Prvá metóda používa typ zálohy označovaný ako obraz systému, ktorý je potrebné mať vytvorený vopred. Druhá metóda preinštaluje systém Windows z obrazu na obnovenie, ktorý poskytuje výrobca počítača, alebo z pôvodných inštalačných súborov systému Windows.

Upozornenie

  • Obidve metódy môžu spôsobiť stratu údajov. Pred vykonaním oboch metód sa zobrazí výzva na zálohovanie osobných súborov do externého umiestnenia, napríklad na pevný disk USB. Po dokončení obnovenia môžete preinštalovať programy pomocou pôvodných inštalačných diskov alebo súborov a obnoviť svoje osobné súbory.

Ak chcete získať prístup k rozšíreným metódam obnovenia, postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť okno Obnovenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text obnovenie a potom kliknite na položku Obnovenie.

  2. Kliknite na položku Rozšírené metódy obnovenia.

Zobraziť všetko

Obnovenie súborov zo zálohy obrazu systému

Ak chcete použiť túto možnosť, musíte mať vytvorený obraz systému. Obraz systému je prispôsobená záloha oblasti, ktorá obsahuje systém Windows a zahŕňa programy a údaje používateľov, ako sú napríklad dokumenty, obrázky a hudba. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je systémový obraz?.

Vo všeobecnosti platí, že ak máte vytvorený obraz systému, táto možnosť je vhodnejšia, pretože v obraze systému je zachovaná väčšina súborov, programov a nastavení. Budete musieť preinštalovať alebo obnoviť len programy, aktualizácie alebo súbory, ktoré ste pridali po dátume vytvorenia obrazu systému. Ak ste však obraz systému vytvorili len nedávno, je možné, že obsahuje problém, ktorý sa snažíte odstrániť.

Obnovenie pôvodných nastavení systému Windows alebo počítača

Túto metódu môžete použiť, ak nemáte obraz systému alebo ak chcete úplne odinštalovať všetky programy a obnoviť nový alebo „výrobný“ stav systému Windows. Budete musieť preinštalovať všetky pridané programy a obnoviť všetky svoje súbory.

Táto metóda zobrazí jednu z dvoch možností v závislosti od toho, čo vybral výrobca počítača:

  • Obnovenie výrobných nastavení počítača. Táto možnosť odstráni celý obsah počítača vrátane všetkých súborov a nainštalovaných programov a nahradí ho obrazom na obnovenie, ktorý poskytol výrobca počítača. Obraz na obnovenie obsahuje systém Windows a môže zahŕňať programy, ktoré boli predinštalované v počítači. Budete musieť obnoviť svoje používateľské súbory a pomocou inštalačných diskov alebo súborov preinštalovať všetky programy, ktoré ste nainštalovali.

  • Preinštalovanie systému Windows. Táto možnosť preinštaluje systém Windows v počítači. Budete musieť obnoviť svoje používateľské súbory a pomocou inštalačných diskov alebo súborov preinštalovať všetky programy, ktoré ste nainštalovali.

    Poznámka

    • Obnovením pôvodných nastavení systému Windows sa neodstráni celý obsah počítača. Odstránia sa programy, no používateľské súbory sa uložia do priečinka Windows.old na pevnom disku, ktorý môžete po dokončení preinštalovania prehľadávať. Pred použitím tejto metódy by ste však napriek tomu mali zálohovať všetky používateľské súbory. Ak máte napríklad zašifrované súbory, po inštalácii systému Windows k nim pravdepodobne stratíte prístup. Ak ste zálohovali používateľské súbory a po preinštalácii systému Windows ste ich obnovili, môžete priečinok Windows.old odstrániť.