Vymazanie zoznamov v ponuke Štart a na paneli úloh

Systém Windows ukladá históriu programov, súborov, priečinkov a webových lokalít, ktoré ste otvorili, a zobrazuje ich v ponuke Štart a v zoznamoch odkazov v ponuke Štart aj na paneli úloh.

Pozrite si toto video a zistite, ako vymazať zoznamy v ponuke Štart a v paneli úloh. (1:16)

Ak napríklad používate zdieľaný alebo verejný počítač, môžete sa rozhodnúť pravidelne túto históriu vymazávať. Vymazaním položiek z ponuky Štart a zo zoznamov odkazov sa položky neodstránia z počítača a všetky pripnuté položky zostanú pripnuté.

Obrázok karty Ponuka Štart v dialógovom okne vlastností panela úloh a ponuky Štart
Zoznam naposledy použitých programov a zoznam naposledy otvorený položiek sa dá vymazať.

Vymazanie zoznamov

  1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

  2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete zabrániť zobrazovaniu naposledy použitých programov v ponuke Štart, zrušte začiarknutie políčka Ukladať a zobrazovať naposledy otvorené programy v ponuke Štart.

    • Ak chcete vymazať naposledy otvorené súbory v zoznamoch odkazov na paneli úloh a v ponuke Štart, zrušte začiarknutie políčka Ukladať a zobrazovať naposledy otvorené položky v ponuke Štart a na paneli úloh.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete znovu zobrazovať naposledy otvorené programy a súbory, začiarknite políčka a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Niektoré programy zobrazujú vo svojich zoznamoch odkazov užitočné úlohy. Úlohy v zozname odkazov nie je možné pridávať ani odstraňovať.