Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa príkazového riadka.

Zobraziť všetko

Čo je príkazový riadok?

Príkazový riadok je funkcia systému Windows, ktorá umožňuje zadávanie príkazov operačného systému MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) a ďalších počítačových príkazov. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že zadávaním príkazov môžete na počítači vykonávať úlohy bez použitia grafického rozhrania systému Windows. Príkazový riadok zvyčajne používajú len pokročilí používatelia.

Pri používaní príkazového riadka sa výrazom príkazový riadok označuje aj pravá lomená zátvorka (>, známa aj ako znak väčší než), ktorá označuje, že rozhranie príkazového riadka je pripravené prijímať príkazy. Súčasťou príkazového riadka môžu byť aj ďalšie dôležité informácie, napríklad aktuálny pracovný adresár (alebo umiestnenie), v ktorom sa príkaz vykoná. Ak napríklad otvoríte príkazový riadok, v ktorom je zobrazený text C:\> s blikajúcim kurzorom vpravo od pravej lomenej zátvorky (>), zadaný príkaz sa vykoná na celej jednotke C vášho počítača.

Ako zobraziť príkazový riadok?

Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

Aké príkazy sa dajú spustiť pomocou príkazového riadka?

Z príkazového riadka môžete spustiť príkazy systému MS-DOS a ďalšie počítačové príkazy.

Ak chcete zobraziť zoznam bežných príkazov, do príkazového riadka zadajte príkaz help a potom stlačte kláves Enter.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o každom z týchto príkazov, zadajte príkaz helpnázov príkazu, kde názov príkazu ja názov príkazu, o ktorom chcete zobraziť ďalšie informácie.

Ako zmeniť okno príkazového riadka?

Vzhľad okna príkazového riadka môžete zmeniť nastavením možností príkazového riadka.

Nastavenie možností príkazového riadka

  1. Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie okna a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete zmeniť nastavenie pre všetky okná príkazového riadka, kliknite na položku Predvolené.

    • Ak chcete zmeniť nastavenie aktuálneho okna príkazového riadka, kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Vyberte požadované možnosti a po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Ako spustiť príkaz s právami správcu?

Niektoré príkazy, ktoré môžete spustiť pomocou príkazového riadka, si môžu vyžadovať oprávnenia správcu. Na spustenie týchto príkazov môžete použiť príkaz Spustiť ako správca.

Spustenie príkazového riadka ako správca

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
  2. Do poľa hľadania zadajte text príkazový riadok.

  3. Vo výsledkoch kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.