Konvertovanie nahratého televízneho súboru (.wtv) na starší formát

Keď sa zaznamená televízna relácia v aplikácii Windows Media Center, uloží sa ako súbor televíznej relácie nahratej technológiou systému Windows spríponou názvu súboru .wtv v priečinku Verejné – nahraté TV vysielanie (zvyčajne sa nachádza v priečinku C:\Používatelia\Verejné). V starších verziách systému Windows sa pre nahrané televízne relácie používal súbor iného formátu s príponou názvu .dvr-ms.

Súbory s príponou názvu .wtv nie sú podporované v predchádzajúcich verziách systému Windows, ani v programoch tretích strán. Môžete skonvertovať súbory .wtv na súbory dvr-ms, takže bude možné ich prehrať v programoch podporujúcich starší formát.

Konverzia súborov .wtv na súbory .dvr-ms

  1. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo programu Windows PrieskumníkObrázok tlačidla programu Windows Prieskumník.
  2. Prejdite do priečinka, kde sú uložené zaznamenané televízne súbory (zvyčajne C:\Používatelia\Verejné), pravým tlačidlom kliknite na súbor, ktorý chcete skonvertovať, a potom kliknite na položku Konvertovať na formát .dvr-ms.

    Vytvorí sa nový súbor a uloží sa do rovnakého priečinka s pojmom DVRMS pripojeným k názvu.