Vytvorenie novej knižnice

Pomocou knižníc môžete zobraziť a usporiadať súbory z rôznych umiestnení. K dispozícii sú štyri predvolené knižnice (Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videá), no môžete tiež vytvoriť nové knižnice pre iné kolekcie.

Ďalšie informácie o knižniciach sa nachádzajú v téme Knižnice: najčastejšie otázky.

Vytvorenie novej knižnice

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na svoje meno používateľa (čím sa otvorí váš osobný priečinok) a potom na table na ľavej strane kliknite na položku Knižnice.
  2. V priečinku Knižnice kliknite na paneli s nástrojmi na položku Nová knižnica.

  3. Zadajte názov knižnice a stlačte kláves Enter.

Ak chcete skopírovať, presunúť alebo uložiť súbory do knižnice, musíte do nej najprv zahrnúť priečinok, do ktorého môže knižnica ukladať súbory. Tento priečinok sa automaticky nastaví ako predvolené ukladacie umiestnenie danej knižnice. Informácie o zahrnutí priečinkov a nastavení predvoleného ukladacieho umiestnenia sa nachádzajú v témach Zahrnutie priečinkov do knižnice a Prispôsobenie knižnice.