Vytvorenie bodu obnovenia

Bod obnovenia predstavuje uložený stav systémových súborov počítača. Pomocou bodu obnovenia môžete obnoviť predchádzajúci stav systémových súborov počítača. Body obnovenia automaticky vytvára funkcia Obnovovanie systému každý týždeň a takisto v prípade, ak táto funkcia zistí vykonanie zmeny v počítači, ako je napríklad inštalácia programu alebo ovládača.

Zálohy obrazu systému uložené na pevnom disku, možno tiež použiť na obnovenie systému (rovnako ako body obnovenia vytvorené ochranou systému). Aj napriek tomu, že zálohy obrazu systému obsahujú systémové súbory a osobné údaje, funkcia Obnovovanie systému nebude mať žiadny vplyv na vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o obrazoch systému sa nachádzajú v téme Čo je systémový obraz? Podľa nasledujúcich pokynov môžete bod obnovenia vytvoriť kedykoľvek manuálne.

Pozrite si toto video a naučte sa vytvoriť bod obnovenia. (1:08)

Vytvorenie bodu obnovenia

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Ochrana systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Na karte Ochrana systému kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  4. V dialógovom okne Ochrana systému zadajte popis a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Ďalšie informácie o funkcii Obnovovanie systému sa nachádzajú v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?.