Vytvorenie motívu

Ak trávite mnoho času pozeraním na obrazovku svojho počítača, uvedomujete si, aké je dôležité byť spokojný s jej vzhľadom. Vytvorením vlastného motívu môžete v systéme Windows 7 zmeniť pozadie pracovnej plochy, farbu okrajov okien, zvuky a šetrič obrazovky podľa svojich potrieb.

Pozrite si toto video a naučte sa vytvoriť motív (2:48)

Vytvorenie vlastného motívu

Začnite otvorením položky Prispôsobenie v ovládacom paneli a kliknite na niektorý z motívov, ktorý chcete pre pracovnú plochu použiť. Potom meňte pozadie pracovnej plochy, farbu okrajov okna, zvuky a šetrič obrazovky až dovtedy, kým všetko nie je podľa svojich predstáv.

Vytvorenie motívu

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Prispôsobenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text prispôsobenie a potom kliknite na položku Prispôsobenie.

 2. Ak chcete použiť niektorý motív na pracovnú plochu, kliknite na príslušný motív.

 3. Zmeňte niektorú z nasledovných možností:

  • Pozadie pracovnej plochy. Ako pozadie pracovnej plochy môžete mať nastavený jeden obrázok alebo prezentáciu (sériu striedajúcich sa obrázkov). Použite vlastné obrázky alebo vyberte obrázky, ktoré ponúka systém Windows.

   Ak chcete pozadie zmeniť, kliknite na položku Pozadie pracovnej plochy, vyhľadajte požadované obrázky, začiarknite políčka obrázkov, ktoré chcete vložiť do prezentácie a kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie prezentácie na pozadí pracovnej plochy.

   Obrázok jedného nezačiarknutého políčka v skupine vybratých fotografií
   Ak chcete pridať určitý obrázok do prezentácie na pozadí pracovnej plochy, ukážte na tento obrázok a jeho políčko začiarknite.
  • Farba orámovania okien. Ak chcete zmeniť farbu orámovania okien, , panela úloh a ponuky Štart, kliknite na položku Farba okna, kliknite na požadovanú farbu, upravte jej intenzitu a potom kliknite na položku Uložiť zmeny. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena farieb počítača.

  • Zvuky. Ak chcete zmeniť zvuky, ktoré sprevádzajú priebeh niektorých udalostí v počítači, kliknite na položku Zvuky, kliknite na položku v zozname Zvuková schéma a potom kliknite na tlačidlo OK. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena zvukov počítača.

  • Šetrič obrazovky. Ak chcete pridať alebo zmeniť šetrič obrazovky, kliknite na položku Šetrič obrazovky, kliknite na položku v zozname Šetrič obrazovky, upravte všetky nastavenia, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na tlačidlo OK. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena šetriča obrazovky.

  Nový motív sa zobrazí v zozname Moje motívy ako neuložený motív. Ak sa k svojmu neuloženému motívu budete chcieť neskôr vrátiť, nezabudnite ho uložiť. Ďalšie informácie o ukladaní motívu nájdete v nasledujúcej časti tejto témy Pomocníka.

  Obrázok neuloženého motívu
  Neuložený motív

Poznámka

 • Ak ste inovovali na systém Windows 7 zo systému Windows XP alebo Windows Vista, v systéme Windows 7 môžu niektoré motívy fungovať mierne odlišne. Po zmene pozadia pracovnej plochy, farby okna, zvukov alebo šetriča obrazovky sa vždy vytvorí nový neuložený motív, ktorý však neovplyvní aktuálny motív.

Uloženie motívu

Ak ste spokojní so vzhľadom a zvukmi nového motívu, môžete ho uložiť a neskôr sa k nemu opakovane vrátiť.

Uloženie motívu

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Prispôsobenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text prispôsobenie a potom kliknite na položku Prispôsobenie.

 2. Kliknutím na neuložený motív použijete tento motív na pracovnej ploche.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť motív.

 4. Zadajte názov motívu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Motív sa zobrazí v zozname Moje motívy.

  Obrázok uloženého motívu
  Uložený motív v položke Prispôsobenie v ovládacom paneli

Zdieľanie motívu

Vytvorené motívy môžete zdieľať s rodinou a priateľmi, ktorí vlastnia systém Windows 7. Ak chcete motív niekomu poslať, budete ho musieť uložiť vo formáte súboru, ktorý je možné zdieľať – .themepack. Potom môžete motív zdieľať pomocou e‑mailového konta, siete alebo externého pevného disku.

Zdieľanie motívu

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Prispôsobenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text prispôsobenie a potom kliknite na položku Prispôsobenie.

 2. Kliknutím na motív, ktorý chcete zdieľať, použijete tento motív na pracovnú plochu.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na motív a potom kliknite na položku Uložiť motív na zdieľanie.

  Obrázok kliknutia pravým tlačidlom myši na neuložený motív
  Zdieľanie motívu
 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre motív a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Systém Windows na základe predvoleného nastavenia uloží motív do priečinka Dokumenty.

  Obrázok súboru s koncovkou .themepack v priečinku Dokumenty
  Súbor s koncovkou .themepack v priečinku Dokumenty

Tip

 • Motívy sú k dispozícii iba v niektorých vydaniach systému Windows 7. Takže ak vaši priatelia a rodina vlastnia edíciu Windows 7 Starter alebo Home Basic (alebo inú verziu systému Windows), môže sa stať, že nebudú môcť váš motív otvoriť alebo použiť.

Odstránenie motívu

Keď vás už používanie vami vytvoreného alebo prevzatého motívu začne nudiť, môžete ho z počítača odstrániť. (Motívy, ktoré sú súčasťou systému Windows nie je možné odstrániť.)

Odstránenie motívu

 1. Kliknutím na iný motív sa tento motív použije pre pracovnú plochu. Nie je možné odstrániť motív, ktorý sa aktuálne používa.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na motív, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť motív.

Získajte viac motívov

Ďalšie motívy môžete nájsť na stránke Galéria možností prispôsobenia (Personalization Gallery) na lokalite systému Windows.