Zmena veľkosti obrázka pomocou programu Skicár

Ak nie ste spokojní s kompozíciou nasnímanej fotografie, pomocou programu Skicár môžete kompozíciu fotografie upraviť jej orezaním alebo priblížením niektorých jej prvkov.

Pozrite si toto video a zistite, ako orezať obrázok pomocou programu Skicár. (1:15)

Zmena veľkosti obrázka pomocou programu Skicár

  1. Otvorte program Skicár kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo a následným kliknutím na položku Skicár.

  2. Kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár, kliknite na položku Otvoriť, kliknite na obrázok, ktorý chcete orezať, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
  3. Na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na tlačidlo Vybrať.

  4. Kliknite a posunutím ukazovateľa vyberte prvok, ktorý chcete na obrázku zachovať, a potom kliknite na tlačidlo Orezať.

  5. Kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár, ukážte na položku Uložiť ako a kliknite na typ súboru pre orezaný obrázok.
  6. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

  • Ak sa pri výbere časti obrázka, ktorú chcete zachovať, nezobrazuje na obrazovke celý obrázok, klikajte na tlačidlo VzdialiťObrázok tlačidla Vzdialiť na jazdcovi priblíženia, až kým sa nezobrazí celý obrázok.