Prispôsobenie knižnice

Knižnice umožňujú zobraziť a usporiadať súbory uložené v rôznych umiestneniach. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s knižnicami.

Zahrnutím alebo odstránením priečinkov v knižnici môžete zmeniť umiestnenie, v ktorom knižnica zhromažďuje obsah. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

Zmenou predvoleného ukladacieho umiestnenia alebo typu súborov, pre ktoré je knižnica optimalizovaná, môžete tiež prispôsobiť všeobecné správanie knižnice.

Zobraziť všetko

Zmena predvoleného ukladacieho umiestnenia knižnice

Predvolené ukladacie umiestnenie knižnice určuje, kam sa položka uloží po jej skopírovaní, presunutí alebo uložení do knižnice.

  1. Otvorte knižnicu, ktorú chcete zmeniť.

  2. Na table knižníc (nad zoznamom súborov) vedľa položky Zahŕňa kliknite na položku Umiestnenia.

  3. V dialógovom okne Umiestnenia knižníc kliknite pravým tlačidlom myši na umiestnenie knižnice, ktoré aktuálne nie je predvoleným ukladacím umiestnením, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené ukladacie umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena typu súborov, pre ktoré je knižnica optimalizovaná

Každú knižnicu možno optimalizovať pre určitý typ súborov (napríklad pre hudbu alebo obrázky). Optimalizáciou knižnice pre určitý typ súborov sa zmenia možnosti, ktoré sú k dispozícii na usporiadanie súborov v danej knižnici.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na knižnicu, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V zozname Optimalizovať túto knižnicu pre kliknite na typ súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.