Prispôsobenie rýchlych pohybov perom

Rýchle pohyby perom môžete prispôsobiť a vykonávať akcie, ktoré často používate. Ak napríklad často používate klávesové skratky ako Ctrl+F5 a Alt+Tab, môžete vykonávanie týchto úloh priradiť rýchlym pohybom perom.

 1. Otvorte položku Pero a dotyk ťuknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte výraz pero a dotyk a potom v zozname výsledkov ťuknite na položku Pero a dotyk.

  Poznámka

  • Ak nepoužívate počítač Tablet PC alebo počítač s dotykovou obrazovkou, položka Pero a dotyk sa nezobrazí.

 2. Ťuknite na kartu Rýchle pohyby, začiarknite políčko Používať rýchle pohyby na rýchle a jednoduché vykonanie bežných akcií, ťuknite na položku Rýchle pohyby pre navigáciu a úpravy a potom ťuknite na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie rýchlych pohybov ťuknite na zoznam pre každý rýchly pohyb perom, ktorý chcete prispôsobiť a potom ťuknite na akciu, ktorú chcete použiť.

 4. Po vykonaní všetkých požadovaných zmien ťuknite na položku OK a potom znova ťuknite na položku OK.

  Poznámka

  • Ak chcete obnoviť predvolené akcie pre všetky rýchle pohyby perom, ťuknite na položku Obnoviť predvolené.

Tipy

 • Ak chcete zobraziť nastavenia rýchlych pohybov perom, ťuknite na ikonu Rýchle pohyby peromObrázok ikony rýchlych pohybov perom v oblasti oznámení systému Windows.
 • Ak si chcete precvičiť rýchle pohyby perom, ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nácvik používania rýchlych pohybov perom.