Prispôsobenie ponuky Štart

Usporiadanie ponuky Štart môže zjednodušiť vyhľadávanie obľúbených programov a priečinkov.

Obrázok ponuky Štart
Ponuka Štart
Zobraziť všetko

Pridanie ikony programu do ponuky Štart

Ak používate určitý program pravidelne, môžete preň vytvoriť odkaz pripnutím ikony programu do ponuky Štart. Ikony pripnutých programov sa zobrazia na ľavej strane ponuky Štart.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom kliknite na položku Pridať odkaz do ponuky Štart.

Poznámky

 • Ak chcete odstrániť ikonu programu, pravým tlačidlom myši na ňu kliknite a potom kliknite na položku Odstrániť odkaz z ponuky Štart.

 • Ak chcete zmeniť poradie pripnutej položky, presuňte myšou ikonu programu na nové miesto v zozname.

Odstránenie ikony programu z ponuky Štart

Odstránením ikony programu z ponuky Štart sa program neodstráni zo zoznamu Všetky programy ani neodinštaluje z počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu, ktorú chcete odstrániť z ponuky Štart, a potom kliknite na položku Odstrániť z tohto zoznamu.

Premiestnenie tlačidla Štart

Tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart sa nachádza na paneli úloh. Tlačidlo Štart sa nedá odstrániť z panela úloh, môžete však premiestniť panel úloh a spolu s ním aj tlačidlo Štart.
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh. Ak sa vedľa položky Zamknúť panel úloh nachádza znak začiarknutia, kliknutím naň ho zrušte.

 2. Kliknite na prázdne miesto na paneli úloh, podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte myšou panel úloh k jednému zo štyroch okrajov pracovnej plochy. Po presunutí panela úloh na požadované miesto uvoľnite tlačidlo myši.

Poznámka

 • Ak chcete zamknúť panel úloh na určitom mieste, pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a kliknutím na položku Zamknúť panel úloh sa znak začiarknutia znovu zobrazí. Zamknutie panela úloh pomáha predchádzať jeho neúmyselnému premiestneniu alebo nechcenej zmene jeho veľkosti.

Vymazanie naposledy otvorených súborov alebo programov z ponuky Štart

Vymazaním naposledy otvorených súborov alebo programov z ponuky Štart nedôjde k ich odstráneniu z počítača.

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart. Ak chcete vymazať naposledy otvorené programy, zrušte začiarknutie políčka Ukladať a zobrazovať naposledy otvorené programy v ponuke Štart. Ak chcete vymazať naposledy otvorené súbory, zrušte začiarknutie políčka Ukladať a zobrazovať naposledy otvorené položky v ponuke Štart a na paneli úloh a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie počtu odkazov na často používané programy

V ponuke Štart sú zobrazené odkazy na programy, ktoré používate najčastejšie. Počet zobrazených odkazov na programy sa dá zmeniť. Zmena počtu odkazov môže zmeniť výšku ponuky Štart).

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart v poli Počet zobrazených naposledy použitých programov zadajte počet programov, ktorý chcete zobraziť v ponuke Štart, kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie pravej tably ponuky Štart

Položky, ktoré sa zobrazujú v pravej časti ponuky Štart, napríklad Počítač, Ovládací panel a Obrázky, môžete pridať alebo odstrániť. Taktiež môžete zmeniť niektoré položky tak, aby sa zobrazili ako prepojenia alebo ponuky.

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart vyberte v zozname požadované možnosti, kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Obnovenie predvoleného nastavenia ponuky Štart

Môžete obnoviť pôvodné predvolené nastavenie ponuky Štart.

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart kliknite na položku Použiť predvolené nastavenie, kliknite na tlačidlo OK a potom znovu kliknite na tlačidlo OK.

Vyhľadávanie programov z ponuky Štart

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom do poľa hľadania zadajte slovo alebo slovné spojenie.

Pridanie príkazu Spustiť do ponuky Štart

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom na položku Prispôsobiť.

 3. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart posuňte zoznam možností a vyhľadajte začiarkavacie políčko Príkaz Spustiť, začiarknite ho, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie zoznamu naposledy použitých položiek do ponuky Štart

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart. V časti Ochrana osobných údajov začiarknite políčko Ukladať a zobrazovať naposledy otvorené položky v ponuke Štart a na paneli úloh.

 3. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť. V dialógovom okne Prispôsobenie ponuky Štart posuňte zoznam možností a vyhľadajte začiarkavacie políčko Naposledy použité položky, začiarknite ho, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.