Diagnostikovanie základných problémov so softvérom DirectX

Ak máte ťažkosti s animáciou v hre alebo prehrávaním filmu, mali by ste spustiť diagnostický nástroj DirectX a pokúsiť sa nájsť príčinu problému. DirectX je súpravou multimediálnych technológií, ktoré požadujú mnohé multimediálne programy systéme Windows.

 • Ak chcete otvoriť Diagnostický nástroj DirectX, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text dxdiag a potom stlačte kláves Enter.

Poznámka

 • Pri prvom použití diagnostického nástroja DirectX sa môže zobraziť výzva na kontrolu, či sú ovládače digitálne podpísané. Odporúčame kliknúť na položku Áno, aby ste zabezpečili, že ovládače podpísal vydavateľ, ktorý overil ich pravosť. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako zistiť, ktoré ovládače možno bezpečne nainštalovať?

Na čo sa upriamiť

Po skončení diagnostického nástroja je vhodné skontrolovať tieto tri kľúčové veci:

 • Skontrolujte grafickú kartu.

  Niektoré programy pracujú veľmi pomaly alebo nepracujú vôbec, ak nie je k dispozícii hardvérové zrýchlenie DirectDraw alebo Direct3D od spoločnosti Microsoft.

  Kliknite na kartu Zobrazenie a v časti Vlastnosti DirectX skontrolujte, či sú technológie DirectDraw, Direct3D a Zrýchlenie textúr AGP zobrazené ako Zapnuté. Ak nie, skúste zapnúť hardvérové urýchľovanie.

  1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

  2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

  3. Kliknite na kartu Riešenie problémov a potom na položku Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Posuňte jazdec Hardvérové urýchľovanie do polohy Úplné.

  Ak táto operácia zlyhá, pravdepodobne bude nutné aktualizovať grafický ovládač alebo samotnú grafickú kartu. Najnovšie ovládače pre hardvér sú zvyčajne dostupné na webovej lokalite výrobcu v sekcii technickej podpory.

 • Skontrolujte hracie zariadenie.

  Ak pákový ovládač ale iné vstupné zariadenie neodpovedá, pravdepodobne nie je správne nainštalované.

  Skontrolujte, či sa zariadenie zobrazuje na karte Vstup. Ak nie, zariadenie preinštalujte podľa pokynov výrobcu. Ak ide o zariadenie USB, odpojte ho a potom znovu zapojte.

 • Skontrolujte nepodpísané ovládače.

  Ovládač, ktorý je digitálne podpísaný, bol testovaný v laboratóriách Microsoft Windows Hardware Quality Lab, aby sa overila jeho kompatibilita so softvérom DirectX.

  Ak diagnostický nástroj označí nepodpísaný ovládač, problém by sa mal dať odstrániť aktualizovaním ovládača. Najnovšie ovládače pre hardvér sú zvyčajne dostupné na webovej lokalite výrobcu v sekcii technickej podpory.

Ďalšie položky na kontrolu

Ak problémy s hrou alebo filmom pretrvávajú aj po spustení diagnostického nástroja DirectX, môžete skontrolovať niekoľko ďalších položiek.

 • Skontrolujte režim zobrazenia aplikácie alebo hry.

  Keď aplikácia DirectX 9 prejde do zobrazenia na celej obrazovke, rozlíšenie aplikácie nemusí zodpovedať natívnemu rozlíšeniu monitora LCD, čiže rozlíšeniu založenému na veľkosti monitora, pri ktorom monitor zobrazuje optimálny obraz. Ak v hornej časti alebo na bočných stranách obrazovky vidíte čierne pásy, kde sa obrazovka nevyužíva, môžete upraviť obraz v režime celej obrazovky. Ak aplikácia alebo hra umožňuje vybrať režim zobrazenia, môžete mať možnosť meniť nastavenia aplikácie alebo hry a vybrať režim, ktorý zodpovedá natívnemu rozlíšeniu monitora LCD. To pomôže, aby ste využívali celú obrazovku, a zároveň zachovali rozlíšenie určené pre aplikáciu.

 • Skontrolujte, ktorú verziu rozhrania DirectX aplikácia alebo hra vyžaduje.

  Niektoré aplikácie a hry vyžadujú rozhranie DirectX 9. Systém Windows 7 je nainštalovaný s novšou verziou rozhrania DirectX. Ak nainštalujete aplikáciu alebo hru, ktorá vyžaduje rozhranie DirectX 9, môže sa zobraziť chybové hlásenie. Napríklad: „Program sa nedá spustiť, pretože v počítači chýba súbor d3dx9_35.dll. Skúste problém vyriešiť preinštalovaním programu.“ Posledné dve číslice v názve súboru sa môžu líšiť. Ak sa rovnaká správa zobrazí aj po preinštalovaní aplikácie alebo hry, prejdite na webovú stránku DirectX End-User Runtime Web Installer a postupujte podľa pokynov na nainštalovanie rozhrania DirectX 9 a prijatia aktualizácií rozhrania DirectX 9 a predchádzajúcich verzií rozhrania DirectX.

Identifikácia článku: MSW700060