Diagnostika problémov s pamäťou v počítači

Ak systém Windows zistí možné problémy s pamäťou počítača, vyzve vás na spustenie nástroja na diagnostiku pamäte.

Spustenie nástroja na diagnostiku pamäte

Po zobrazení oznámenia o možnom probléme s pamäťou kliknite na oznámenie a vyberte jednu z dvoch možností, kedy sa má nástroj na diagnostiku pamäte spustiť.

Obrázok dialógového okna Nástroj na diagnostiku pamäte
Nástroj na diagnostiku pamäte ponúka dve možnosti.

Ak vyberiete reštartovanie počítača s okamžitým spustením diagnostického nástroja, uložte všetky rozpracované projekty a zatvorte všetky spustené programy. Nástroj na diagnostiku pamäte sa spustí automaticky po reštartovaní systému Windows. Dokončenie kontroly pamäte počítača môže nástroju trvať niekoľko minút. Po dokončení testu systém Windows automaticky reštartuje počítač. Ak nástroj zistí chyby, mali by ste požiadať výrobcu počítača o informácie týkajúce sa ich odstránenia, pretože chyby pamäte zvyčajne naznačujú problém s pamäťovými čipmi v počítači alebo iný hardvérový problém.

Rozšírené možnosti spustenia nástroja na diagnostiku pamäte

Odporúča sa automatické spustenie nástroja na diagnostiku pamäte. Skúsení používateľa môžu nastavenie nástroja upraviť. Postupujte nasledovne:

 1. Počas spúšťania nástroja na diagnostiku pamäte stlačte kláves F1.

 2. Môžete upraviť nasledovné nastavenia:

  • Výber testu. Vyberte typ testu, ktorý chcete spustiť: Základný, Štandardný alebo Rozšírený. Jednotlivé možnosti sú popísané v nástroji.

  • Vyrovnávacia pamäť. Vyberte nastavenie vyrovnávacej pamäte pre každý test: Predvolené, Zapnuté alebo Vypnuté.

  • Počet opakovaní. Zadajte počet opakovaní testu.

 3. Spustite test stlačením klávesu F10.

Manuálne spustenie nástroja na diagnostiku pamäte

Ak sa nástroj Windows Diagnostika pamäte nespustí automaticky, môžete ho spustiť manuálne.

 1. Ak chcete otvoriť Nástroj na diagnostiku pamäte, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Pamäť a potom kliknite na položku Diagnostikovať problémy s pamäťou počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Vyberte, kedy sa má nástroj spustiť.