Windows 7 disclaimer

Niektoré funkcie systému Windows 7, napríklad možnosť sledovať a nahrávať televízne vysielanie v reálnom čase alebo navigácia dotykom, môžu vyžadovať modernejšie alebo dodatočné hardvérové vybavenie.

Funkcia digitálneho videorekordéra aplikácie Windows Media Center môže vyžadovať ďalší hardvér a nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Režim Windows XP vyžaduje vopred nainštalovanú verziu OEM alebo inštaláciu režimu Windows XP po nákupe (funguje s verziami Windows 7 Professional alebo Ultimate) a virtualizačnú technológiu, ako napríklad Windows Virtual PC. Môžete stiahnuť režim Windows XP aj technológiu Windows Virtual PC. V tejto časti nájdete ďalšie informácie týkajúce sa systémových požiadaviek.

Môžu sa účtovať poplatky za prístup na internet alebo iné poplatky za služby.