Preberanie pomocou programu Internet Explorer 9: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa preberania súborov z Internetu.

Zobraziť všetko

Čo je preberanie súborov?

Pri preberaní prenesiete súbor, napríklad program, aktualizáciu, hru, video alebo dokument, z Internetu do svojho počítača.

Aké je riziko pri preberaní súborov?

Vždy existuje malé riziko, že prevzatý súbor môže obsahovať vírus alebo malvér (škodlivý softvér), ktorý by mohol poškodiť počítač. Môžete vykonať niekoľko opatrení:

  • Nainštalujte a používajte antivírusový program. Antivírusové programy kontrolujú súbory pred ich otvorením a upozorňujú používateľa na potenciálne nebezpečný súbor.

  • Súbory preberajte výlučne z dôveryhodných webových lokalít. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

  • Ak súbor obsahuje digitálny podpis, program Internet Explorer 9 preverí, či je platný. Ak podpis nie je platný, súbor neotvárajte. Digitálny podpis zobrazíte kliknutím na prepojenie vydavateľa v dialógovom okne, ktoré program Windows Internet Explorer 9 zobrazí po prvom prevzatí súboru. Informácie v digitálnom podpise obsahujú údaje o platnosti alebo neplatnosti súboru.

  • Určité typy súborov, napríklad súbory programov s príponami súborov .exe, .scr, .bat, .com alebo .pif sú menej bezpečné, pretože môžu prenášať vírusy. Potenciálne nebezpečný súbor sa môže maskovať ako neškodný typ súboru tak, že má dve prípony názvu súboru, napríklad nazovsuboru.txt.exe. Toto je príklad súboru, ktorý môže vyzerať ako textový súbor, pretože má príponu .txt, v skutočnosti je to však spustiteľný súbor.

Kde sú uložené prevzaté súbory?

Súbory prevzaté pomocou funkcie Správca preberania sa automaticky ukladajú v priečinku Na prevzatie. Tento súbor sa zvyčajne nachádza na jednotke, kde je nainštalovaný aj systém Windows (napríklad C:\používatelia\vaše meno\na prevzatie). Ďalšie informácie o správe súborov na prevzatie a zmene umiestnenia, kam sa ukladajú, sa nachádzajú v téme Použitie funkcie Správca preberania v programe Internet Explorer.

Pri ukladaní súboru môžete vybrať, aby sa uložil do konkrétneho priečinka. Ak priečinok nevyberiete, niektoré súbory sa automaticky uložia do priečinka priradeného k danému typu súboru. Ak napríklad pravým tlačidlom myši kliknete na obrázok na webovej stránke a potom vyberiete možnosť Uložiť obrázok ako, obrázok sa predvolene uloží do priečinka Obrázky.

Prečo sa nedajú otvoriť niektoré súbory, napríklad dokumenty PDF, v programe Internet Explorer 9?

Program Internet Explorer 9 používa na zobrazenie niektorých súborov v prehľadávači doplnky, napríklad program Adobe Reader. Pravdepodobne máte nainštalovanú staršiu verziu doplnku. Ak chcete, aby fungoval s programom Internet Explorer 9, je potrebná jeho aktualizácia. Prejdite na webovú lokalitu výrobcu doplnku a prevezmite aktualizáciu.

Prečo prevzatie súboru trvá tak dlho?

  • Pripojenie na Internet môže byť pomalé. Ak je počítač pripojený telefonickou linkou, prevzatie súboru trvá oveľa dlhšie ako pri širokopásmovom pripojení typu DSL alebo káblovom pripojení.

  • Poskytovateľ internetových služieb môže byť v režime offline, alebo sa prejavujú problémy s preťaženou internetovou prevádzkou. Chvíľu počkajte a potom prevzatie zopakujte.

  • Ak pracujete v podnikovej sieti, môže sa vyskytnúť problém s nastavením siete. Obráťte sa na správcu systému.

  • Zatvorte programy, ktoré nepoužívate.

  • V počítači môže byť spustený spyware. Skontrolujte, či v počítači nie je spyware. Ďalšie informácie o odstraňovaní programov typu spyware nájdete v téme Odstránenie programov typu spyware z počítača.

  • Výkonnosť počítača môžu ovplyvňovať chýbajúce aktualizácie. Navštívte webovú lokalitu Windows Update a vyhľadajte aktualizácie.

Je možné zrušiť alebo pozastaviť proces preberania súboru, ktorý trvá príliš dlho?

Áno. Preberanie súboru je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo Zrušiť v okne Správca preberania. Kliknutím na tlačidlo Pozastaviť preberanie súboru pozastavíte a pomocou tlačidla Pokračovať môžete pokračovať v preberaní.