Aktivácia alebo deaktivácia senzora

Keď je senzor zapnutý, programy môžu využívať informácie, ktoré poskytuje. Senzory, ktoré sú nainštalované v počítači, môžete aktivovať alebo deaktivovať v položke Lokalizačné a ďalšie senzory v ovládacom paneli. Deaktiváciou sa senzor nevypne. Ak je senzor deaktivovaný, niektoré programy môžu naďalej získavať prístup k informáciám, ktoré poskytuje. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia alebo odinštalovanie senzora.

Keď je senzor aktivovaný, v predvolenom nastavení môžu k informáciám, ktoré poskytuje, získať prístup všetci používatelia a programy. Pri prvom prístupe programu alebo služby k informáciám o umiestnení počítača zo senzora systém Windows dočasne zobrazí ikonu Lokalizačné a ďalšie senzory Obrázok ikony Senzor pozície a iné senzory v oblasti oznámení. Ak chcete po aktivovaní senzora obmedziť prístup používateľov k informáciám, prečítajte si tému Zmena nastavenia prístupu k informáciám zo senzora. Ďalšie informácie o tom, ako aktivácia senzora ovplyvňuje ochranu vašich osobných údajov, sa nachádzajú v téme Aký vplyv má senzor na moje osobné údaje?.

Aktivácia alebo deaktivácia senzora

  1. Ak chcete otvoriť okno Lokalizačné a ďalšie senzory, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text senzory a potom kliknite na položku Lokalizačné a ďalšie senzory.

  2. Začiarknite políčko vedľa senzora, ktorý chcete aktivovať, prípadne zrušením začiarknutia políčka senzor deaktivujte, a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.