Zvislé rozbalenie okien na pracovnej ploche pomocou funkcie prichytenia

Funkciu prichytenia môžete použiť na zvislé rozbalenie okien, čo sa môže zvlášť hodiť pri čítaní dlhších dokumentov.

Pozrite si toto video a zistite, ako roztiahnuť okná na pracovnej ploche v zvislom smere pomocou funkcie Prichytiť. (1:03)

Zvislé rozbalenie okna

  1. Ukážte na spodný alebo horný okraj otvoreného okna tak, aby sa ukazovateľ zmenil na dvojsmernú šípku Obrázok zvislej šípky, ktorá naznačuje, že okno je pripravené na zmenu svojej výšky.
  2. Presuňte myšou okraj okna k hornému alebo dolnému okraju obrazovky a okno sa roztiahne na celú výšku pracovnej plochy. Šírka okna zostane nezmenená.

Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť okna, presuňte myšou jeho záhlavie smerom od hornej časti pracovnej plochy, alebo presuňte myšou spodný okraj okna smerom od spodnej časti pracovnej plochy.

Poznámka

  • Prichytenie nemusí fungovať v niektorých programoch, ktoré majú vlastné správanie okien.