Ak sa nemôžete pripojiť k sieti, mohol sa vyskytnúť problém so sieťovým adaptérom. Najprv skúste použiť Poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom, ktorý automaticky nájde a opraví niektoré bežné problémy:

 • Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. Kliknite na položku Zobraziť všetko a potom kliknite na položku Sieťový adaptér.

Ak sa pomocou Poradcu pri riešení problémov so sieťovým adaptérom problém nepodarí opraviť, môžete vyskúšať ešte nasledovné kroky:

Zobraziť všetko

Skontrolujte, či je sieťový adaptér zapnutý

Postup zapnutia adaptéra:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu sieťového adaptéra a potom kliknite na položku Zapnúť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Resetujte sieťový adaptér

Postup resetovania adaptéra:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu sieťového adaptéra a potom kliknite na príkaz Vypnúť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Znovu kliknite pravým tlačidlom na ikonu a potom kliknite na položku Zapnúť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Teraz je adaptér resetovaný. Ak chcete overiť, či sieťový adaptér funguje správne, skúste sa znovu pripojiť k sieti alebo spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou.

 • Otvorte poradcu pri riešení problémov so sieťou kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu siete v oblasti oznámení a následným kliknutím na položku Riešiť problémy.

Aktualizujte ovládač sieťového adaptéra

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Ak ste resetovali sieťový adaptér a stále sa nemôžete pripojiť k sieti, pravdepodobne je potrebná aktualizácia ovládača adaptéra. (Aktualizácia ovládača môže vyriešiť problém s chýbajúcim, chybným alebo neaktuálnym ovládačom.) Ak chcete aktualizovať ovládač pre sieťový adaptér, vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry, pravým tlačidlom myši kliknite na adaptér a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač.

  Ak systém Windows nenájde ovládač v počítači a počítač nie je pripojený na internet, ovládač si budete musieť zaobstarať od výrobcu sieťového adaptéra alebo počítača. Pozrite si informácie dodané so sieťovým adaptérom, aby ste zistili, či máte disk obsahujúci ovládače.

Po aktualizovaní ovládača sa skúste znovu pripojiť k sieti alebo spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou, aby ste overili, či sa adaptér aktualizoval.

 • Otvorte poradcu pri riešení problémov so sieťou kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu siete v oblasti oznámení a následným kliknutím na položku Riešiť problémy.

Ak nič iné nepomôže, adaptér vymeňte

Ak ste skúsili vynulovať sieťový ovládač a aktualizovať ovládače a Poradca pri riešení problémov so sieťou stále indikuje problém so sieťovým adaptérom, skúste adaptér vymeniť. Kúpte si nový sieťový adaptér a nainštalujte ho do počítača podľa pokynov výrobcu, alebo ponechajte jeho výmenu na servisného technika.

Zakážte alebo odinštalujte sieťový adaptér

Ak sa rozhodnete určitý sieťový adaptér nepoužívať, môžete ho buď zakázať (čo je najľahšia možnosť), alebo ho odinštalovať.

Zakázanie sieťového adaptéra

Ak sieťový adaptér zakážete, vypne sa a nebude sa používať.

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu sieťového adaptéra a potom kliknite na príkaz Zakázať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Odinštalovanie sieťového adaptéra

Upozornenie

 • Vypnite počítač a odpojte ho od zdroja napájania. Tento krok je veľmi dôležitý. Ak budete kartu inštalovať do počítača, ktorý je zapojený do elektrickej siete, môže vás zasiahnuť elektrický prúd alebo sa môže poškodiť počítač.

 1. Prečítajte si informácie priložené k počítaču a zistite ako otvoriť skrinku počítača. Ak už tieto pokyny nemáte, nájdite na kryte počítača (zvyčajne v zadnej časti) skrutky a háčiky, ktorými by ste skrinku mohli otvoriť.

 2. Po otvorení krytu sa uzemnite dotykom na kovový kryt, ktorý sa nachádza okolo konektora na mieste, kde sa zapája napájací kábel. Môže vás to ochrániť pred elektrickým šokom a novú kartu a existujúce súčasti počítača pred statickou elektrinou.

 3. Prečítajte si informácie priložené k sieťovému adaptéru. Ak už tieto pokyny nemáte, nájdite sieťový adaptér. Ak si nie ste istí, ktorá karta je sieťový adaptér, sledujte drôty sieťového kábla, ktoré vedú do zadnej časti karty a všimnite si, v ktorej zásuvke sa karta nachádza.

 4. Odpojte všetky káble zo zadnej časti sieťového adaptéra a odstráňte všetky skrutky a háčiky, ktoré sieťový adaptér držia na mieste.

 5. Opatrne vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Dajte pozor, aby ste ho pri odstraňovaní nepoškodili alebo neohli.

 6. Ak nechcete nainštalovať nový sieťový adaptér a máte kryt zásuvky, nainštalujte ho a potom vymeňte skrutku alebo háčik. Potom skrinku počítača zatvorte a priskrutkujte všetky skrutky uvoľnené pri otváraní skrinky.