Formátovanie diskov a jednotiek: najčastejšie otázky

Pevné disky, ktoré sú primárnymi ukladacími zariadeniami počítača, je potrebné pred použitím naformátovať. Pri formátovaní disku tento disk konfigurujete prostredníctvom systému súborov, aby systém Windows mohol na disk ukladať informácie. Pevné disky v nových počítačoch so systémom Windows sú už naformátované. Ak si kúpite ďalší pevný disk na rozšírenie ukladacieho priestoru v počítači, môže byť potrebné ho naformátovať.

Ukladacie zariadenia, ako sú napríklad jednotky USB flash alebo pamäťové karty flash, sú zvyčajne vopred naformátované výrobcom, takže ich pravdepodobne nebude potrebné formátovať. Na druhej strane, disky CD a DVD používajú iné formáty než pevné disky a vymeniteľné ukladacie zariadenia. Informácie o formátovaní diskov CD a DVD sa nachádzajú v téme Aký formát disku CD alebo DVD treba používať?

Upozornenie

  • Formátovaním sa vymažú všetky existujúce súbory na pevnom disku. Ak sa na formátovanom pevnom disku nachádzajú súbory, budú odstránené.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa formátovania diskov a jednotiek.

Zobraziť všetko

Kedy je potrebné formátovať disk alebo jednotku?

Obvykle iba vtedy, keď sa do počítača pridáva ďalší ukladací priestor. Ak chcete do počítača nainštalovať nový pevný disk, musí byť naformátovaný pomocou systému súborov, ako je napríklad NTFS. Až potom naň môže systém Windows ukladať súbory.

Čo je potrebné urobiť, aby sa naformátoval pevný disk?

Pred formátovaním pevného disku je najprv nutné vytvoriť určitý počet oblastí. Po vytvorení oblastí na pevnom disku môžete každú z nich naformátovať. (Pojmy zväzok a oblasť sa často zamieňajú.) Pevný disk je možné rozdeliť na oblasti tak, aby obsahoval jeden zväzok alebo niekoľko zväzkov. Každý zväzok je označený vlastným písmenom jednotky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytváranie a formátovanie oblastí na pevnom disku.

Aký systém súborov je potrebné použiť?

V tejto verzii systému Windows je najlepšou voľbou pre pevné disky systém súborov NTFS. Niektoré predchádzajúce verzie systému Windows vyžadovali systém súborov FAT32, takže existujú určité prípady, ako je napríklad počítač s viacerými operačnými systémami, v ktorom sa môže požadovať systém FAT32. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Konverzia pevného disku alebo oblasti na formát FAT32.

Čo je rýchle formátovanie?

Rýchle formátovanie je možnosť formátovania, ktorá vytvorí novú tabuľku súborov na pevnom disku, ale neprepíše ani nevymaže disk úplne. Rýchle formátovanie je oveľa rýchlejšie než normálne formátovanie, ktoré úplne vymaže všetky existujúce údaje na pevnom disku.

Čo sú oblasti a zväzky?

Oblasť je časť pevného disku, ktorú je možné formátovať a priradiť jej písmeno jednotky. Na základnom disku (najbežnejší typ disku) je zväzok formátovanou primárnou oblasťou alebo logickou jednotkou. (Pojmy zväzok a oblasť sa často zamieňajú.) Systémová oblasť je obvykle označená písmenom C. Písmená A a B sú vyhradené pre vymeniteľné jednotky alebo disketové jednotky. Niektoré počítače majú pevné disky, na ktorých je vytvorená iba jedna oblasť, takže celý pevný disk je označený písmenom C. Iné počítače môžu mať ďalšiu oblasť, ktorá obsahuje nástroje na obnovenie systému pre prípad, že sa informácie v oblasti C poškodia alebo ich nebude možné použiť.

Ako sa vytvára viac oblastí?

Viac oblastí alebo zväzkov môžete vytvoriť iba v prípade, ak pevný disk obsahuje nevyhradené miesto (nenaformátované miesto, ktoré nie je súčasťou existujúcej oblasti alebo zväzku). Ak chcete vytvoriť nevyhradené miesto, môžete zväzok zmenšiť alebo použiť nástroj na vytváranie oblastí od tretích výrobcov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Je možné zmeniť oblasti na pevnom disku?.

Ako sa pridáva nový pevný disk?

Ak pridávate interný pevný disk, prečítajte si dokumentáciu k novému pevnému disku. Ak inštalujete externý pevný disk, ktorý je pripojený pomocou kábla USB, táto verzia systému Windows by mala rozpoznať pevný disk. Ak táto verzia systému Windows nerozpozná disk, ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytváranie a formátovanie oblastí na pevnom disku.

Čo nastane po preformátovaní pevného disku?

Pojmom preformátovanie sa označuje formátovanie pevných diskov alebo oblastí, ktoré už boli formátované alebo obsahujú údaje. Preformátovaním disku sa odstránia všetky údaje, ktoré sú na ňom uložené.

V niektorých starších verziách systému Windows sa preformátovanie a opätovná inštalácia systému Windows niekedy odporúčali ako metóda na opravu závažných problémov s počítačom. Preformátovanie problém opravilo, ale zároveň sa odstránili všetky údaje z počítača. Potom bolo potrebné opätovne nainštalovať programy pomocou pôvodných inštalačných súborov alebo diskov a obnoviť všetky osobné súbory, ako sú napríklad dokumenty, hudba a obrázky, zo záloh vytvorených v predstihu.

Táto verzia systému Windows ponúka množstvo možností obnovenia, ktoré sú menej drastické a ktoré predstavujú lepší začiatok na opravu problémov s počítačom. Ak chcete získať ďalšie informácie, spustite Centrum pomoci a technickej podpory systému Windows a vyhľadajte slovné spojenie „možnosti obnovenia“. Preformátovanie a opätovná inštalácia by sa mali považovať za poslednú možnosť, ktorá sa vykoná až po zlyhaní ostatných možností obnovenia a diagnostiky.

Prečo sa zobrazí chyba, keď sa pokúšam preformátovať svoj pevný disk?

Nie je možné preformátovať disk alebo oblasť, ktoré sa aktuálne používajú. Toto sa vzťahuje aj na oblasť obsahujúcu systém Windows. Ide o funkciu zabezpečenia, aby omylom nedošlo k odstráneniu systému Windows. Ak chcete preformátovať pevný disk počítača a opätovne nainštalovať systém Windows, reštartujte počítač pomocou inštalačného disku systému Windows (tento proces sa nazýva aj zavedenie z inštalačného disku). Počas procesu inštalácie je možné opätovne nastaviť oblasti a preformátovať pevný disk a potom opätovne nainštalovať systém Windows. Proces vymaže súbory a programy, a preto najprv nezabudnite zálohovať všetky údaje a programové súbory. Ďalšie informácie získate tak, že spustíte Centrum pomoci a technickej podpory systému Windows a vyhľadáte slovné spojenie „inštalácia a opätovná inštalácia systému Windows“.