Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača

Televízna karta je zariadenie, ktoré umožňuje sledovať a nahrávať televízne vysielanie na počítači. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako sa dá sledovať alebo nahrávať televízne vysielanie na počítači?.

Obrázok karty televízneho prijímača
Bežná televízna karta

Ak máte problémy s televíznou kartou, navštívte webovú lokalitu výrobcu, kde nájdete aktualizácie softvéru a technickú podporu. Ak bola televízna karta vopred nainštalovaná v počítači, obráťte sa na výrobcu počítača. (Zoznam kontaktov sa nachádza na stránke Kontaktné informácie výrobcov počítačov na webovej lokalite Pomoc a technická podpora spoločnosti Microsoft.)

Nižšie sú uvedené webové lokality výrobcov najbežnejších televíznych kariet: