Začíname pracovať s programom Skicár

Program Skicár je súčasť systému Windows, pomocou ktorej môžete kresliť, vyfarbovať a upravovať obrázky. Program Skicár je možné použiť ako digitálny skicár na jednoduché obrázky a kreatívne projekty alebo na pridávanie textu a prvkov návrhu na iné obrázky, napríklad z digitálnych fotoaparátov.

Časti programu Skicár

 • Otvorte program Skicár kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo a následným kliknutím na položku Skicár.

Po spustení programu Skicár sa zobrazuje prázdne okno. Nástroje na kreslenie a maľovanie sa nachádzajú na páse s nástrojmi v hornej časti okna. Nasledujúci obrázok zobrazuje rozličné časti okna programu Skicár:

Obrázok okna Skicár
Okno programu Skicár

Práca s nástrojmi

Pás s nástrojmi programu Skicár obsahuje užitočnú skupinu nástrojov na kreslenie. Tieto nástroje sa dajú použiť na kreslenie voľnou rukou a pridávanie rozličných tvarov do obrázkov.

Táto časť popisuje niektoré bežné funkcie. Podrobnejšie informácie o používaní rôznych nástrojov v programe Skicár nájdete v téme Používanie programu Skicár.

Kreslenie čiary

Niektoré nástroje a tvary, napríklad Ceruzka, Štetec, Čiara a Krivka, umožňujú vytvárať rozličné rovné, zakrivené a zatočené čiary. To, čo naozaj kreslíte, sa určuje pohybom myši pri kreslení. Ak chcete napríklad nakresliť rovnú čiaru, použite nástroj Čiara.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Tvary na položku ČiaraObrázok nástroja Čiara.
 2. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1 a potom kliknite na farbu, ktorú chcete použiť.

 3. Čiaru nakreslíte tak, že ukazovateľ posuniete cez oblasť kreslenia.

Kreslenie krivky

Kresba nemusí pozostávať iba z rovných čiar. Nástroje Ceruzka a Štetec sa dajú použiť na kresbu náhodných tvarov rôznych foriem.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj CeruzkaObrázok nástroja Ceruzka.
 2. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1 a potom kliknite na farbu, ktorú chcete použiť.

 3. Zakrivenú čiaru nakreslíte tak, že ukazovateľ posuniete cez oblasť kreslenia.

Poznámka

 • Ak chcete nakresliť čiaru s iným vzhľadom, použite jeden zo štetcov.

Kreslenie tvaru

Program Skicár umožňuje kresliť množstvo rôznych tvarov. Môžete napríklad kresliť preddefinované tvary, ako sú napríklad obdĺžniky, kruhy, štvorce, trojuholníky a šípky a množstvo ďalších tvarov. Môžete tiež vytvárať vlastné tvary pomocou tvaru MnohouholníkObrázok tvaru Mnohouholník, ktorý umožňuje nakresliť mnohouholník – tvar, ktorý môže mať ľubovoľný počet strán.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Tvary na predpripravený tvar, napríklad na ObdĺžnikObrázok nástroja Obdĺžnik.
 2. Ak chcete pridať preddefinovaný tvar, posunutím ukazovateľa cez oblasť kreslenia nakreslite požadovaný tvar.

 3. Ak chcete zmeniť štýl obrysu, v skupine Tvary kliknite na položku Obrys a potom kliknite na požadovaný štýl obrysu.

  Ak nechcete, aby mal tvar obrys, kliknite na položku Bez obrysu.

 4. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1 a potom kliknite na farbu obrysu.

 5. V skupine Farby kliknite na položku Farba 2 a potom kliknite na požadovanú farbu výplne.

 6. Ak chcete zmeniť štýl výplne, v skupine Tvary kliknite na položku Výplň a potom kliknite na štýl výplne.

  Ak nechcete, aby mal tvar výplň, kliknite na položku Bez výplne.

Pridanie textu

Na obrázok môžete pridať aj text. Nástroj Text umožňuje pridať jednoduchú správu alebo titulok.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj TextObrázok nástroja Text.
 2. Posúvajte ukazovateľ cez oblasť kreslenia na mieste, kam chcete pridať text.

 3. V časti Nástroje textu kliknite na karte Text na typ, veľkosť a štýl písma v skupine Písmo.

  Obrázok skupiny Písmo
  Skupina Písmo
 4. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1 a potom kliknite na farbu. Táto možnosť určuje farbu textu.

 5. Zadajte text, ktorý chcete pridať.

Vymazanie časti obrázka

Ak chcete odstrániť chybu alebo potrebujete zmeniť časť obrázka, použite nástroj Guma. Podľa predvoleného nastavenia Guma zmení všetky vymazané oblasti na bielu, farbu gumy je však možné zmeniť. Ak napríklad nastavíte žltú farbu pozadia, vymazané oblasti budú žlté.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj GumaObrázok nástroja Guma.
 2. V skupine Farby kliknite na položku Farba 2 a potom kliknite na farbu, ktorá sa má použiť pri vymazávaní. Ak chcete gumovať bielou farbou, farbu nie je potrebné nastavovať.

 3. Ukazovateľ posúvajte cez oblasť, ktorú chcete vymazať.

Uloženie obrázka

Obrázok pravidelne ukladajte, aby ste nestratili vykonanú prácu. Ak chcete obrázok uložiť, kliknite na tlačidlo programu SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Uložiť. Uložia sa všetky zmeny vykonané na obrázku od posledného uloženia.

Pri prvom uložení nového obrázka je potrebné zadať názov súboru. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Kliknite na tlačidlo programu SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Uložiť.
 2. V poli Uložiť vo formáte vyberte požadovaný formát súboru.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov a kliknite na tlačidlo Uložiť.