Systém Windows obsahuje základný program na čítanie obrazovky – program Moderátor, ktorý číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ktoré sa vyskytujú pri práci s počítačom.

Program Moderátor nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch, takže ak nižšie uvedené kroky nie je možné vykonať, program Moderátor nie je pre váš jazyk k dispozícii.

 1. Ak chcete otvoriť program Moderátor, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štarta potom do poľa Hľadať zadajte výraz Moderátor. V zozname výsledkov kliknite na položku Moderátor.

 2. Pomocou klávesových skratiek v nasledujúcej tabuľke určite text, ktorý bude program Moderátor čítať:

  Klávesová skratka Funkcia
  Klávesová skratka

  Ctrl+Shift+Enter

  Funkcia

  Získať informácie o aktuálnej položke

  Klávesová skratka

  Ctrl+Shift+medzerník

  Funkcia

  Čítať obsah vybratého okna

  Klávesová skratka

  Ctrl+Alt+medzerník

  Funkcia

  Čítať položky vybraté v aktuálnom okne

  Klávesová skratka

  Insert+Ctrl+G

  Funkcia

  Čítať popis položiek zobrazujúcich sa vedľa aktuálne vybratého prvku

  Klávesová skratka

  Ctrl

  Funkcia

  Zastaviť čítanie textu programom Moderátor

  Klávesová skratka

  Insert+Q

  Funkcia

  Presunúť kurzor smerom dopredu na začiatok ľubovoľného predchádzajúceho textu s iným formátovaním. Kurzor sa napríklad presunie zo slova napísaného tučným písmom na začiatok predchádzajúceho slova, ktoré nie je napísané tučným písmom.

  Klávesová skratka

  Insert+W

  Funkcia

  Presunúť kurzor na začiatok ľubovoľného nasledujúceho textu s iným formátovaním. Kurzor sa napríklad presunie zo slova napísaného tučným písmom na začiatok nasledujúceho slova, ktoré nie je napísané tučným písmom.

  Klávesová skratka

  Insert+E

  Funkcia

  Presunúť kurzor späť na začiatok ľubovoľného textu s rovnakým formátovaním. Kurzor sa napríklad presunie zo stredu slova napísaného tučným písmom na začiatok daného slova.

  Klávesová skratka

  Insert+R

  Funkcia

  Presunúť kurzor na koniec ľubovoľného textu s rovnakým formátovaním. Kurzor sa napríklad presunie zo stredu slova napísaného tučným písmom na koniec daného slova.

  Klávesová skratka

  Insert+F2

  Funkcia

  Vybrať všetok text s rovnakým formátovaním, aké má znak, na ktorom sa nachádza kurzor.

  Klávesová skratka

  Insert+F3

  Funkcia

  Čítať aktuálny znak

  Klávesová skratka

  Insert+F4

  Funkcia

  Čítať aktuálne slovo

  Klávesová skratka

  Insert+F5

  Funkcia

  Čítať aktuálny riadok

  Klávesová skratka

  Insert+F6

  Funkcia

  Čítať aktuálny odsek

  Klávesová skratka

  Insert+F7

  Funkcia

  Čítať aktuálnu stranu

  Klávesová skratka

  Insert+F8

  Funkcia

  Čítať aktuálny dokument

Poznámka

 • Kláves Insert sa využíva v rámci príkazov programu Moderátor, preto pri práci s programom Moderátor nie je možné vkladať znaky jeho stlačením. Ak chcete počas práce s programom Moderátor vkladať znaky pomocou klávesu Insert, stlačte klávesy Insert+I a potom znaky, ktoré chcete vložiť.

Zobraziť všetko

Výber textu, ktorý má program Moderátor čítať nahlas

 1. Ak chcete otvoriť program Moderátor, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štarta potom do poľa Hľadať zadajte výraz Moderátor. V zozname výsledkov kliknite na položku Moderátor.

 2. V časti Hlavné nastavenia Moderátora vyberte niektoré z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete počuť, čo píšete, začiarknite políčko Odozva stlačenia klávesov.

  • Ak chcete počuť hlásenia na pozadí, napríklad upozornenia, začiarknite políčko Oznamovať systémové hlásenia.

  • Ak chcete počuť hlásenia pri posúvaní obrazovky, začiarknite políčko Oznamovať hlásenia posúvania.

Zmena hlasu programu Moderátor

 1. Ak chcete otvoriť program Moderátor, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štarta potom do poľa Hľadať zadajte výraz Moderátor. V zozname výsledkov kliknite na položku Moderátor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie hlasu a vykonajte niektorú z nasledujúcich úprav:

  • Ak chcete vybrať iný hlas, kliknite na požadovaný hlas v poli Vybrať hlas.

  • Ak chcete používaný hlas zrýchliť, vyberte číslo v zozname Nastaviť rýchlosť. Čím je číslo vyššie, tým bude hlas rýchlejší.

  • Ak chcete zvýšiť hlasitosť, vyberte číslo v zozname Nastaviť hlasitosť. Čím je číslo vyššie, tým bude hlasitosť vyššia.

  • Ak chcete dosiahnuť vyšší hlas, vyberte číslo v zozname Nastaviť výšky. Čím je číslo vyššie, tým bude vyšší aj hlas. Niektorým ľuďom sa ľahšie počúva vysoký hlas.

Spustenie programu Moderátor v minimalizovanom zobrazení

 1. Ak chcete otvoriť program Moderátor, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štarta potom do poľa Hľadať zadajte výraz Moderátor. V zozname výsledkov kliknite na položku Moderátor.

 2. Začiarknite políčko Spúšťať program Moderátor minimalizovaný.

  Pri ďalšom spustení sa program Moderátor zobrazí ako ikona na paneli úloh namiesto otvorenia na obrazovke.

  Kliknutím na tlačidlo programu Moderátor na paneli úloh obnovíte pôvodnú veľkosť dialógového okna programu.

Vypnutie programu Moderátor

 1. Ak chcete otvoriť program Moderátor, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štarta potom do poľa Hľadať zadajte výraz Moderátor. V zozname výsledkov kliknite na položku Moderátor.

 2. Kliknite na možnosť Skontrolovať, či sa program Moderátor spúšťa pri prihlásení.

 3. Zrušte začiarknutia v políčkach Zapnúť program Moderátor a Zapnúť zvukový popis a kliknite na položku Použiť.