Video: Zmena nastavení systému Windows

Pozrite si toto video a naučte sa meniť bežné nastavenia. (5:08)

Príručka na tlač: Ikona súboru XPS XPSIkona súboru PDF PDF    Uložiť video: Ikona videa WMV (18 MB)