Video: Zoznámenie sa s pracovnou plochou

Pozrite si toto video a oboznámte s novinkami na pracovnej ploche. (5:58)

Príručka na tlač: Ikona súboru XPS XPSIkona súboru PDF PDF    Uložiť video: Ikona videa WMV (21 MB)