Ako možno pridať ďalšie ovládacie prvky rodičovskej kontroly?

Ak je počítač pripojený k doméne, rodičovská kontrola nie je k dispozícii.

Okrem základných ovládacích prvkov, ktoré poskytuje systém Windows, môžete nainštalovať ďalšie ovládacie prvky od iných poskytovateľov služieb, ktoré je možné v rámci rodičovskej kontroly používať na spravovanie spôsobu, akým vaše deti využívajú počítač. Napríklad napriek tomu, že filtrovanie webového obsahu a protokolovanie aktivity nie sú súčasťou tejto verzie systému Windows, je možné tieto ďalšie ovládacie prvky nainštalovať prostredníctvom iného poskytovateľa služieb. Ak ich chcete pridať, musíte najskôr prevziať a nainštalovať ďalšie ovládacie prvky.

Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Používanie rodičovskej kontroly.

Ďalšie informácie o ďalších ovládacích prvkoch, ktoré je možné používať sa nachádzajú v téme Hľadáte webové filtrovanie a výkazy aktivity rodičovskej kontroly systému Windows? Informácie o používaní konkrétnych ovládacích prvkoch, ktoré ste už nainštalovali, získate od ich výrobcu.

Pridanie ďalších ovládacích prvkov

Ak chcete pridať ďalšie ovládacie prvky, najskôr je nutné nainštalovať ďalšie ovládacie prvky od nezávislého poskytovateľa služieb.

  1. Nainštalujete ovládacie prvky, ktoré chcete pridať.

  2. Ak chcete otvoriť Rodičovskú kontrolu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Ovládací panel a v časti Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu pre všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. V časti Ďalšie ovládacie prvky vyberte v poli Vybrať poskytovateľa poskytovateľa prvkov, ktorého chcete pridať. Aj v prípade, že pole Vybrať poskytovateľa nie je k dispozícii, treba nainštalovať ďalšie ovládacie prvky.

  4. Kliknite na používateľské konto, do ktorého chcete pridať ďalšie ovládacie prvky.

  5. Ak sa pre ďalšie ovládacie prvky zobrazí inštalačná obrazovka, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

    Ak sa inštalačná obrazovka nezobrazí, od výrobcu ovládacích prvkov zistite informácie o ich inštalácii.

Poznámka

  • Ak ste nainštalovali ďalšie ovládacie prvky, ktoré sa v rodičovskej kontrole nezobrazujú, overte si informácie u výrobcu.