Ako zabránim v synchronizácii súboru so zariadením v prehrávači Windows Media Player?

Ak sa zariadenie automaticky synchronizuje s prehrávačom Windows Media Player a vy chcete vylúčiť určitý súbor zo synchronizácie so zariadením, môžete tento súbor vynechať. Existuje viacero možností vynechania súborov: odstránenie súboru zo zariadenia, odstránenie súboru zo zoznamu skladieb, ktorý sa automaticky synchronizuje so zariadením a odstránenie súboru, ktorý je v chybovom stave.

 • Odstránenie súboru zo zariadenia

  Ak odstránite určitý súbor zo zariadenia a tento súbor je v zozname skladieb, ktorý sa synchronizuje so zariadením, prehrávač Windows Media Player tento súbor pri ďalšej synchronizácii zariadenia vynechá.

  Ak sa neskôr rozhodnete, že chcete tento súbor znovu automaticky synchronizovať so zariadením, premiestnite myšou súbor z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom do časti Zoznam súborov na synchronizáciu a potom kliknite na položku Spustiť synchronizáciu

 • Odstránenie súboru zo zoznamu skladieb, ktorý sa automaticky synchronizuje so zariadením

  Ak chcete zobraziť obsah zoznamu skladieb nastaveného na automatickú synchronizáciu so zariadením, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
   Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
  2. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Synchronizovať, kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieObrázok tlačidla Možnosti synchronizácie a potom kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.
  3. V dialógovom okne Nastavenie zariadenia kliknite na zoznam skladieb, ktorý chcete zobraziť v zozname Zoznamy skladieb na synchronizáciu.

 • Odstránenie súboru v chybovom stave

  Ak v synchronizácii súboru bráni chyba, môžete sa pokúsiť problém odstrániť tak, aby sa súbor úspešne synchronizoval. Alebo môžete zabrániť pokusom prehrávača o opätovnú synchronizáciu súboru, a to tak, že kliknete na tlačidlo ChybaObrázok tlačidla Chyba (ktoré je zobrazené vedľa súboru na table s podrobnosťami v zozname Stav synchronizácie) a potom kliknete na položku Vynechať tento súbor pri každej synchronizácii. Ak kliknete na položku Vynechať všetky súbory s touto chybou pri každej synchronizácii, môžete vynechať aj všetky ostatné súbory s touto chybou.

  Ak chcete na table s podrobnosťami zobraziť zoznam Stav synchronizácie, kliknite na table so zoznamom na stavový riadok na karte Synchronizovať.