Ako odstrániť priečinok Windows.old?

V prípade, že vykonáte inštaláciu systému Windows 7 vlastnou inštaláciou a počas inštalácie nenaformátujete oblasť disku , súbory použité v predchádzajúcej verzii systému Windows sa uložia do priečinka Windows.old. Typ súborov v tomto priečinku závisí od počítača. Keď po určitom čase používania systému Windows 7 (napr. jeden až dva týždne) budete presvedčení, že vaše súbory a nastavenia sú v súlade s vašimi požiadavkami, môžete bezpečne uvoľniť miesto na disku a pomocou nástroja Čistenie disku odstrániť priečinok Windows.old.

Upozornenie

  • Pred použitím nástroja Čistenie disku skontrolujte, či sa všetky vaše súbory a nastavenia presunuli do systému Windows 7 podľa vašich požiadaviek. Odstránenie priečinka Windows.old sa nedá vrátiť späť.

  1. Ak chcete otvoriť nástroj Čistenie disku, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Čistenie disku a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Čistenie disku.

    Ak sa zobrazí výzva na výber jednotky, kliknite na jednotku, na ktorú ste práve nainštalovali systém Windows, a kliknite na tlačidlo OK.

  2. V dialógovom okne Čistenie disku na karte Čistenie disku kliknite na tlačidlo Vymazať systémové súbory.

    V prípade ďalšej výzvy na výber jednotky kliknite na jednotku, na ktorú ste práve nainštalovali systém Windows, a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Začiarknite políčko Predchádzajúce inštalácie systému Windows, ako aj všetky ďalšie políčka pre súbory, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo OK.

  4. V zobrazenej správe kliknite na položku Odstrániť súbory.