Ako sa používa nástroj na zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému?

Pomocou nástroja na zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému môžete automaticky zaznamenávať kroky, ktoré ste vykonali v počítači, vrátane textového popisu miest, na ktoré ste klikli, a obrázka obrazovky pri každom kliknutí (tento obrázok sa označuje ako snímka obrazovky). Keď zaznamenáte tieto kroky, môžete ich uložiť do súboru, ktorý môže použiť odborník technickej podpory alebo osoba, ktorá vám pomáha vyriešiť problém s počítačom.

Poznámky

 • Pri zaznamenávaní krokov v počítači sa text, ktorý píšete, nezaznamenáva. Ak je písaný text dôležitou súčasťou reprodukovania problému, ktorý sa pokúšate vyriešiť, použite funkciu pridania poznámky popísanú nižšie na popísanie oblasti, v ktorej sa daný problém vyskytuje.

  Niektoré programy, napríklad hry zobrazené na celej obrazovke, sa nemusia zaznamenať presne alebo nemusia poskytovať informácie, ktoré by boli pre odborníka technickej podpory užitočné.

Zobraziť všetko

Zaznamenanie a uloženie krokov v počítači

 1. Ak chcete otvoriť program Zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom zadajte text psr. V zozname výsledkov kliknite na položku psr.

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť zaznamenávanie. V počítači vykonajte kroky, ktoré reprodukujú daný problém. Zaznamenávanie môžete kedykoľvek pozastaviť a neskôr ho znova spustiť.

 3. Kliknite na položku Zastaviť zaznamenávanie.

 4. Do dialógového okna Uložiť ako zadajte názov pre súbor a potom kliknite na položku Uložiť (súbor sa uloží s príponou .zip).

  Ak chcete vidieť vytvorený záznam postupu, otvorte súbor s príponou .zip, ktorý ste práve uložili, a potom dvakrát kliknite na súbor. Dokument sa otvorí v prehľadávači.

Odoslanie krokov problému e-mailom

 • Po vytvorení záznamu a uložení súboru .zip kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Pomocníka Obrázok šípky nadol Pomocníka a potom kliknite na položku Odoslať príjemcovi pošty. V predvolenom e-mailovom programe sa otvorí e-mailová správa, ku ktorej bude priložený naposledy zaznamenaný súbor.

  Poznámka

  • Na položku Odoslanie príjemcovi pošty môžete kliknúť až po zaznamenaní a uložení súboru.

Pridanie poznámok ku krokom problému

 1. Ak chcete otvoriť program Zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom zadajte text psr. V zozname výsledkov kliknite na položku psr.

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť zaznamenávanie.

 3. Ak chcete pridať poznámku, kliknite na tlačidlo Pridať poznámku.

 4. Pomocou myši zvýraznite časť obrazovky, ku ktorej chcete pridať poznámku, zadajte text do poľa Zvýraznenie problému a zadanie poznámky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Zastaviť zaznamenávanie.

 6. Do dialógového okna Uložiť ako zadajte názov pre súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak chcete vidieť vytvorený záznam postupu, otvorte súbor s príponou .zip, ktorý ste práve uložili, a potom dvakrát kliknite na súbor. Dokument sa otvorí v prehľadávači.

Úprava nastavení

Keď upravíte nastavenia nástroja na zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému, uložia sa iba pre aktuálnu verziu. Po zatvorení a opätovnom otvorení nástroja na zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému sa obnovia normálne nastavenia.

 1. Ak chcete otvoriť program Zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom zadajte text psr. V zozname výsledkov kliknite na položku psr.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Pomocníka Obrázok šípky nadol Pomocníka a potom kliknite na položku Nastavenie.
 3. V nástroji na zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Umiestnenie výstupu. Ak nechcete, aby sa zobrazila výzva na uloženie súboru po dokončení záznamu, kliknutím na tlačidlo Prehľadávať nastavte predvolený názov výstupného súboru.

  • Povoliť vytváranie snímok obrazovky. Ak nechcete spolu s informáciami o kliknutiach zaznamenávať snímky obrazovky, vyberte možnosť Nie. Môže to byť vhodné napríklad v prípade, ak vytvárate snímky obrazovky programu, ktorý obsahuje osobné informácie, ako sú napríklad bankové výpisy, a tieto snímky zdieľate s inou osobou.

  • Počet posledných snímok obrazovky na uloženie. Predvolený počet je 25 snímok obrazovky, no v prípade potreby môžete tento počet zvýšiť alebo znížiť. Nástroj na zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému zaznamenáva len predvolený počet snímok obrazovky. Ak ste počas záznamu vytvorili 30 snímok obrazovky, no použili ste predvolené nastavenie 25 snímok obrazovky, bude vám chýbať prvých päť snímok obrazovky. V takom prípade môžete zvýšiť počet predvolených snímok obrazovky.

Identifikácia článku: MSW700044