Ako senzor ovplyvňuje ochranu mojich osobných údajov?

Ak je senzor aktivovaný, v predvolenom nastavení môžu k informáciám z daného senzora získať prístup všetky programy a používatelia v počítači. Systém Windows používateľa upozorňuje na prístup programov k informáciám o vašom umiestnení dočasným zobrazením ikony Lokalizačné a ďalšie senzory Obrázok ikony Senzor pozície a iné senzory v oblasti oznámení. Systém Windows zobrazuje túto ikonu vždy, keď program alebo služby prvýkrát získa prístup k informáciám o umiestnení zo senzora.

Niektoré programy môžu potenciálne používať osobné informácie (napríklad informácie o vašom umiestnení) zo senzorov bez povolenia. Pre jednotlivé používateľské kontá môžete obmedziť prístup programov k informáciám zo senzorov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia prístupu k informáciám zo senzora. Informácie o aktivovaní a deaktivovaní senzorov sa nachádzajú v téme Povolenie alebo zakázanie senzora.