Ako zisťuje Centrum akcií výskyt problémov?

Centrum akcií kontroluje niekoľko aspektov súvisiacich so zabezpečením a údržbou počítača, ktoré pomáhajú určiť celkový výkon počítača.

Keď sa stav sledovanej položky zmení (ak napríklad antivírusový softvér už nebude aktuálny), Centrum akcií vás na to upozorní hlásením v oblasti oznámení na paneli úloh, farba položky v Centre akcií sa zmení tak, aby zodpovedala stavu a závažnosti hlásenia, a zobrazí sa odporúčanie na vykonanie zodpovedajúcej akcie.

Zmena položiek, ktoré má Centrum akcií kontrolovať:

  1. Ak chcete otvoriť Centrum akcií, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom v časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Skontrolovať stav počítača.

  2. Kliknite na možnosť Zmena nastavenia Centra akcií.

  3. Ak chcete, aby Centrum akcií kontrolovalo zmeny alebo problémy súvisiace s určitou položkou, začiarknite príslušné políčko. Ak chcete zastaviť kontrolu problémov s touto položkou, zrušte začiarknutie jej políčka.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak dávate prednosť tomu, že položku budete sledovať sami (napríklad tak, že použijete iný zálohovací program, ako je program zahrnutý do systému Windows, alebo ak budete svoje súbory zálohovať manuálne), a nechcete zobrazovať oznámenia o jeho stave, môžete oznámenia pre danú položku vypnúť.

Keď zrušíte začiarknutie políčka položky na stránke Zmena nastavenia Centra akcií, nebudete prijímať žiadne hlásenia a neuvidíte ani stav danej položky v Centre akcií. Odporúčame kontrolovať stav všetkých uvedených položiek, pretože mnohé z nich vám môžu pomôcť pri upozorňovaní na problémy so zabezpečením.

Ak sa však rozhodnete vypnúť hlásenia pre určitú položku, môžete ich kedykoľvek znova zapnúť. Na stránke Zmena nastavenia Centra akcií začiarknete políčko pre túto položku a potom kliknete na tlačidlo OK. Môžete tiež kliknúť na príslušné prepojenie Zapnúť hlásenia vedľa danej položky na hlavnej stránke.

Poznámka

  • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania riešení problémov v Centre akcií, kliknite na položku Zmena nastavenia Centra akcií a potom kliknite na položku Nastavenie hlásení problémov. Na stránke Zmeniť nastavenie hlásenia problémov vyberte, koľko informácií sa odošle a ako často sa majú vyhľadávať nové riešenia a potom kliknite na položku OK.

Identifikácia článku: MSW700040