Aký spôsob ochrany poskytuje program Internet Explorer 9 proti útokom vedeným skriptovaním medzi lokalitami?

Program Windows Internet Explorer obsahuje funkciu filtrovania XSS (Cross-Site Scripting – skriptovanie medzi lokalitami), ktorá bráni webovej lokalite pridať potenciálne škodlivý kód skriptu na inú webovú lokalitu. Filter XSS analyzuje vzájomné interakcie webových lokalít a v prípade rozpoznania potenciálneho útoku automaticky zabráni kódu skriptu v spustení. Následne sa na paneli oznámení zobrazí správa, ktorá vás upozorní na úpravu webovej stránky s cieľom ochrany vašich osobných údajov a zabezpečenia.

Ak upravená webová stránka nefunguje správne, v novom okne prehľadávača prejdite na domovskú stránku danej webovej lokality a potom priamo prejdite na konkrétnu webovú stránku. Ak stránka stále nefunguje správne, obráťte sa na správcu webovej lokality.