Aký spôsob ochrany poskytuje program Internet Explorer proti útokom vedeným skriptovaním medzi lokalitami?

Filter XSS (Cross-Site Scripting – skriptovanie medzi lokalitami) bráni webovej lokalite pridať kód skriptu na inú webovú lokalitu. Filter XSS sleduje vzájomné interakcie webových lokalít a v prípade rozpoznania potenciálneho útoku automaticky zabráni kódu skriptu v spustení. Následne sa zobrazí na Informačnom paneli správa, ktorá vás upozorní na upravenie webovej stránky s cieľom ochrany vašich osobných údajov a zabezpečenia.

Ak sa zhorší funkčnosť upravenej webovej stránky, skúste prejsť na domovskú stránku danej webovej lokality a potom priamo prejdite na danú webovú stránku. Ak stránka stále nefunguje tak, ako by mala, obráťte sa na správcu webovej lokality.